Douane onderschept fors meer drugs in de post

De douane heeft in 2022 bijna 27.000 keer drugs in beslag genomen in de uitgaande post. Dat is fors meer dan de 15.500 keer dat de douane in 2021 drugs in de post onderschepte. Het grootste deel van de inbeslagnames bestaat uit XTC/MDMA die vanuit Nederland naar landen als de Verenigde Staten en Australië wordt gesmokkeld. Dat blijkt uit de drugscijfers 2022 die de douane vandaag bekend heeft gemaakt.

De stijging van het aantal inbeslagnames kan het gevolg zijn van de intensievere controles van de douane op drugs in de post. Daarnaast speelt mogelijk een rol dat in 2022 het aantal dancefeesten wereldwijd weer is toegenomen na het coronajaar 2021. De smokkel in pakketpost neemt juist licht af. In pakketten trof de douane in 2022 in totaal ruim 116 kilo XTC/MDMA aan, tegenover 172 kilo in 2021. Drugs versturen per briefpost kan anoniemer dan via een pakket. Daarom kiezen smokkelaars mogelijk vaker voor briefpost. Behalve XTC treft de douane ook steeds vaker LSD aan in de post. Het aantal inbeslagnames van LSD is bijna verdubbeld, van ruim 1.600 naar bijna 3.200 keer.

“Met het onderscheppen van drugs levert de douane een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de ondermijnende criminaliteit”, zegt staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane. “Criminele drugshandelaren worden steeds meedogenlozer en de gevolgen hiervan worden steeds breder voelbaar in de maatschappij. Met elke gram die we in beslag nemen, worden criminelen geraakt in hun inkomsten en wordt de samenleving een stukje veiliger.”

In 2022 heeft de douane in totaal 29.808 keer drugs onderschept. Bij elkaar ging het om 64.383 kilo. In omvang vormt cocaïne het grootste deel van de vangsten. Hoewel het aantal vangsten van cocaïne met ruim 160 nagenoeg gelijk was aan 2021 daalde het aantal kilo’s tot ruim 51.447 kilo cocaïne. In 2021 ging het om 71.796 kilo. Bij alle andere drugssoorten constateert de douane een stijging in het aantal in beslag genomen kilo’s. Zo nam de douane 2.611 kilo heroïne in beslag, ten opzichte van 1.734 kilo een jaar eerder. Het aantal in beslag genomen kilo’s marihuana nam toe van 734 in 2021 naar 5.492 in 2022. De meeste drugs werd afgelopen jaar onderschept in de haven van Rotterdam en op luchthaven Schiphol. Ook in de andere zeehavens en vliegvelden onderschepte de douane in 2022 drugs.

Uit de drugscijfers 2022 blijkt verder dat er vorig jaar in het buitenland veel meer cocaïne met bestemming Nederland in beslag is genomen dan in 2021. In totaal hebben Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten in 2022 bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen met als bestemming Nederland. In 2021 ging het nog om 41 ton. De Nederlandse douane werkt steeds meer samen met andere landen. Zo gaan er scanbeelden worden uitgewisseld met Brazilië en België, en komen er liaisons in Zuid-Amerikaanse landen.

De douane ziet dat cocaïne vooral gesmokkeld wordt met zogeheten rip-off. Dat betekent dat de cocaïne niet in de lading verwerkt wordt, maar bijvoorbeeld aan een legale lading in een container wordt toegevoegd. Dan stoppen smokkelaars bijvoorbeeld een sporttas met cocaïne tussen de lading, in plaats van dat ze de drugs in het product of de verpakkingsmaterialen verwerken. Deze ontwikkeling constateert de douane zowel bij scheepsladingen als in de luchtvracht.

Cijfers inbeslaggenomen drugs in kilogrammen en aantallen bevindingen (2018 – 2022)

2022

kg

Aantal

2021

kg

Aantal

2020

kg

Aantal

2019

kg

Aantal

2018

kg

Aantal

Cocaïne

- waarvan maritiem

51.447

50.044

3.965

162

71.796

69.479

3.586

166

48.891

47.711

1.426

140

40.095

38.406

1.109

127

21.188

20.074

1.251

99

Heroïne

2.611

2.369

1.734

2.128

105

88

625

25

296

110

XTC/MDMA

363

7.000

259

4.755

519

2.284

426

489

472

344

Amfetamine

32

1.385

19

671

34

248

2

11

1

5

Meth-amfetamine*

82

55

20

97

17

75

550

11

6

15

Marihuana

5.492

4.381

734

2.439

514

393

583

231

322

125

Hasjiesj

293

1.161

172

123

1.010

106

299

101

3.910

93

Qat

3.265

56

2.887

258

9.137

629

2.080

108

3.331

177

LSD**

6

3.181

4

1.613

1

353

-

-

-

-

*   Inclusief crystal meth
** Vanwege de toename van bevindingen van LSD wordt deze stof ook opgenomen in de tabel. Voor 2018-2019 zijn geen volledige cijfers beschikbaar.

Noot:

  1. In bovenstaande tabel zijn de meest voorkomende, in beslag genomen drugs opgenomen. Minder voorkomende drugs zijn niet in de tabel opgenomen, maar worden wel meegenomen in de monitoring. Ook nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS) en stoffen die onder de Geneesmiddelwet vallen, zoals ketamine vallen buiten de scope van de tabel.
  2. Pas sinds 2020 is het resultaat van onderscheppingen in briefpost onderdeel van de rapportages. Aantallen inbeslagnames zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met de jaren daarvoor en daarom zijn de aantallen van voor 2020 niet opgenomen in de tabel.