Nobelprijswinnaar Guido Imbens krijgt plaats in eregalerij

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Guido Imbens heeft samen met minister Dijkgraaf zijn bronzen buste onthuld in de eregalerij van het ministerie van OCW. Daarnaast is Imbens benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en heeft hij van minister Dijkgraaf het lintje opgespeld gekregen. Imbens ontving in 2021 de Nobelprijs voor Economie, samen met zijn collega Joshua Angrist en David Card. Ze ontvingen de prijs voor hun baanbrekende bijdragen aan de ontwikkeling van methoden voor causaliteitsanalyse in de econometrie.

Nobelprijswinnend onderzoek

Imbens heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van zogenaamde "instrumentele variabele"-methoden, waarmee onderzoekers kunnen bepalen of een bepaalde factor (bijvoorbeeld het innemen van een bepaald medicijn) daadwerkelijk een oorzakelijk effect heeft op een uitkomst (bijvoorbeeld het genezen van een ziekte). Deze methode maakt gebruik van natuurlijke experimenten, waarbij een "instrument" (zoals een genetische variant) wordt gebruikt als een soort willekeurige toewijzing van de behandeling.

Deze methode heeft geleid tot belangrijke doorbraken in de econometrie en heeft toepassingen gevonden in verschillende gebieden, zoals de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, de onderwijssector en de ontwikkelingseconomie. Het heeft onderzoekers in staat gesteld om meer nauwkeurig te bepalen welke interventies effectief zijn en heeft zo bijgedragen aan de ontwikkeling van beleid dat gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs.

Het werk van Imbens, Angrist en Card heeft dus een grote impact gehad op de economie en de bredere samenleving, en hun Nobelprijs is een erkenning van de belangrijke bijdragen die ze hebben geleverd aan het veld van de econometrie.

Eregalerij en decoratie

Met het onthullen van het bronzen beeld van Guido Imbens is het totaal aan hoofden op 18 uitgekomen. Het beeld van Imbens is gemaakt door kunstenaar Efrat Zehavi die ook bij de onthulling aanwezig was. Naast het onthullen van het beeld heeft minister Robbert Dijkgraaf, namens de Koning, Imbens de versierselen mogen uitreiken die komen met de titel ‘Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw'.