Nederland en Suriname starten samenwerking voor beter onderwijs

Nederland en Suriname starten een tweejarige samenwerking voor beter onderwijs. Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Surinaamse Minister Henry Ori, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben hiervoor zojuist hun handtekening gezet onder de gezamenlijke onderwijsagenda. Aankomende week is minister Ori in Nederland waar hij ook met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de samenwerking bekrachtigt. 

Dijkgraaf: “Ik ben trots op deze samenwerking. We kunnen als landen leren van elkaar en dat is de basis voor deze gezamenlijke onderwijssamenwerking. We zien bijvoorbeeld dat veel Nederlandse studenten in Suriname stage willen lopen en vice versa. Dat willen we nog veel meer mogelijk maken en tegelijkertijd kijken hoe we met de kennis en kunde die we in huis hebben, kunnen helpen het Surinaamse onderwijs te versterken.”

Onderwijsagenda

De samenwerking op onderwijs volgt op de wens vanuit het kabinet om de banden met Suriname aan te halen. Het afgelopen jaar is verkend welke behoeften, inhoudelijke prioriteiten en mogelijkheden er zijn voor samenwerking. Hieruit is een onderwijsagenda ontstaan met 4 prioriteiten:

  1. versterken van de wet- en regelgeving in Suriname,
  2. uitwisseling tussen Nederlandse en Surinaamse ministeries en inspectie voor kennisoverdracht,
  3. versterken van het basis- en voortgezet onderwijs en
  4. betere aansluiting op de arbeidsmarkt en ontwikkeling en behoud van talent in Suriname.

Vandaag is het startsein van de officiële samenwerking. De komende 2 jaar wordt op basis van de prioriteiten uit de onderwijsagenda door een werkgroep van beide ministeries verder gewerkt aan concrete projecten, zoals onderwijsinstellingen aan elkaar koppelen.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

In de samenwerking is specifiek aandacht voor betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en behoud van talent in Suriname. In Suriname is veel behoefte aan technisch opgeleide vakmensen. Stages en kortdurende uitwisselingen met Nederland kunnen een goede manier zijn om werkervaring en praktische vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd moeten opleidingen ook aansluiten op de wereld van morgen. Minister Dijkgraaf bezoekt het Polytechnisch College in Paramaribo dat gericht is op beroepsgerichte technische opleidingen om te horen hoe in Suriname deze aansluiting wordt gezocht. Minister Ori bezoekt op zijn beurt, tijdens zijn bezoek aan Nederland volgende week onder meer het Zadkine college in Rotterdam om te horen hoe opleidingen en sector samenwerken.