Benoeming voorzitter en lid Restitutiecommissie

Prof. mr. Toon van Mierlo wordt per 15 augustus benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie). Prof. mr. Corjo Jansen is per 1 september aangesteld als lid van de Restitutiecommissie. Dat is een besluit van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

De Restitutiecommissie bestaat sinds 2001 en geeft de staatssecretaris advies over verzoeken tot restitutie van cultuurgoederen die in de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd of op een andere manier door toedoen van het naziregime onvrijwillig zijn verloren. Voor beide functies werd gezocht naar een jurist.

De nieuwe voorzitter Van Mierlo werkt in deeltijd als advocaat bij Habraken Rutten. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar aan zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt tal van toezichts- en bestuursfuncties, zoals voorzitter geschillencommissie Zorgverzekeringswet en lid van de Arbitragecommissie KNVB.

Jansen werkt als hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft verschillende publicaties over Recht en de Tweede Wereldoorlog op zijn naam staan. Ook bekleedt hij verschillende bestuurs- en toezichtfuncties. Hij is onder meer bestuursvoorzitter van de Grotius Academie en van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht.