Aanvraagtermijn tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting verlengd

De aanvraagperiode voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen wordt met 1 maand verlengend tot en met 31 oktober 2023. Deze regeling is bedoeld om huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) te helpen met de hoge energiekosten in 2023. Deze huishoudens profiteren vaak niet of onvoldoende van het prijsplafond voor energie. Met de verlenging wil het kabinet zoveel mogelijk mensen in staat stellen om van de regeling gebruik te maken.

Update 5 september 2023: Bewoners kunnen checken of de tegemoetkoming voor hen al is aangevraagd via de site van het Kadaster.

Update 10 januari 2024: Contracthouders konden tot 31 oktober 2023 tegemoetkoming aanvragen. Met vragen kunnen zij bellen naar 055-538 53 80 (op werkdagen tussen 8 en 17 uur). Bijvoorbeeld over de status van de aanvraag.

Tegemoetkoming aanvragen

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via een Vereniging van Eigenaren (vve), als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief.

Huishoudens met een blokaansluiting vragen de steun niet zelf aan. Dit doet diegene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten. In veel gevallen is dit de verhuurder of de vve. De aanvrager verrekent de tegemoetkoming vervolgens met de energiekosten van bewoners. De definitieve verlenging van de aanvraagtermijn wordt voor 30 september gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer informatie

Meer informatie voor contracthouders over het aanvragen van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) is de vinden in het stappenplan voor het doen van een aanvraag.

Bent u als bewoner benieuwd of er voor uw blokaansluiting steun is aangevraagd? Vul dan uw postcode en huisnummer in op de pagina van het Kadaster waarop u de status van uw aanvraag kunt controleren