Extra kabinetsbijdrage aan ruimtevaart en deelname aan Artemis-akkoorden

Ruimtevaarttechnologie kent brede toepassingen, levert meer dan 10.000 banen in Nederland op en is noodzakelijk voor verduurzamings- en digitaliseringsambities. Bovenop de 500 miljoen euro aan publieke ruimtevaartinvesteringen tot en met 2025, heeft het kabinet daarom nog 22,2 miljoen euro vrijgemaakt om het vestigingsklimaat van de NL Space Campus rondom Noordwijk te versterken. De bijdrage gaat naar de modernisering van ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer hierover met een brief geïnformeerd.

“Nederland wil de sterke internationale positie van onze ruimtevaartsector graag verder uitbouwen. Het levert banen en inkomsten op en is van belang voor regionale toeleveranciers. Maar bovenal staat ruimtevaart aan de wieg van alledaagse innovatieve technologie zoals snelle, veilige data-uitwisseling, navigatiesystemen en zowel het meten als aanpakken van uitstoot. Daarom investeer ik hier extra in, zodat onze ondernemers en onderzoekers kunnen meedoen”, aldus minister Micky Adriaansens (EZK).

ESTEC zorgt jaarlijks voor zo’n 500 miljoen euro aan bestedingen en vormt zo ook een investeringsmagneet in Nederland voor buitenlandse ruimtevaartbedrijven. Met ongeveer 2.800 werknemers is het bovendien één van de grootste publieke onderzoeks- en ontwikkelingscentra in Nederland. Omdat Europese publieke ruimtevaartbudgetten naar verwachting blijven toenemen, blijft ook ESTEC daardoor groeien. Nederland benut deze innovatiekansen vanuit ESTEC voor het verder versterken van het vestigingsklimaat op de NL Space Campus in Noordwijk waar startups, onderzoekers, studenten en mkb-toeleveranciers samenwerken.

Nederland gaat deelnemen aan Artemis-akkoorden

Minister Adriaansens maakt bovendien bekend dat Nederland de zogenoemde Artemis-akkoorden gaat ondertekenen. Deze internationale afspraken zijn door de Verenigde Staten opgesteld om transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen tussen landen bij de verkenning en exploitatie van de maan en andere hemellichamen. Daarnaast gaat het om het delen van wetenschappelijke data, het toekennen van rechten voor gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de ruimte en het terugdringen van ruimteschroot.

De VS zijn inmiddels gestart met het Artemisprogramma waarmee astronauten op korte termijn weer naar de maan moeten kunnen gaan, ook als voorbereiding op een toekomstige bemenste missie naar Mars. Europa draagt via de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) met technologie bij aan dit programma zoals de European Service Module (ESM) voor de maancapsule Orion. Hiervoor bouwt Airbus Nederland de zonnepanelen.