Brede samenwerking gemeenten, bedrijven, organisaties en kabinet: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in. Maandag, op de Dag van de Stad, maken zij in Arnhem de samenwerking officieel door de City Deal Fietsen voor Iedereen te ondertekenen.

Het gaat om mensen, onder wie kinderen, die het fietsen om uiteenlopende reden niet zelf kunnen organiseren. Bijvoorbeeld omdat ze nooit hebben geleerd om te fietsen of het niet kunnen betalen. Bij deze City Deal zijn 14 gemeenten, 6 maatschappelijke partners, 3 ministeries en 2 bedrijven betrokken. Zij investeren tijd én geld in deze samenwerking. Voor de komende 4 jaar is in totaal bijna € 3 miljoen beschikbaar voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied voor het stimuleren van het hebben en kunnen fietsen.

Dicht bij de mensen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de initiatiefnemers van deze City Deal.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “De fiets brengt je verder in het leven en zorgt daarmee ook voor kansengelijkheid. Je stapt op de fiets naar school, naar werk of naar familie en vrienden. We willen hiermee, dicht bij mensen en in de wijken waar mensen het nodig hebben, stimuleren dat fietsen normaal wordt voor mensen die het nu niet gewend zijn. Dit is een volgende stap in het fietsvriendelijker maken van Nederland, nog altijd fietsland nummer 1 in de wereld. Onze ambitie is groot: zo pakken de komende jaren alleen al 100.000 extra forenzen de fiets naar het werk ten opzichte van 2022. En dat gun ik meer mensen.”

Eerder dit jaar presenteerde het ministerie de fietscampagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’.

Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder: “Ik probeer van bewegen een dagelijkse routine te maken. Als ik met de fiets boodschappen doe, ga ik bewust naar een supermarkt die iets verder weg ligt. Ik fiets graag een stukje om. Zo kom ik aan mijn dagelijkse portie beweging en maak ik gelijk mijn hoofd leeg. Bewegen geeft het je energie en plezier en je krijgt er een blij en motiverend gevoel van als je het hebt gedaan. Na een activiteit heb ik altijd weer nieuwe energie om iets te gaan doen.”

Twintig procent fietst (bijna) nooit

Nederland heeft meer fietsen dan mensen. Met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft niet iedereen in Nederland een fiets; van alle Nederlanders vanaf 6 jaar oud heeft 12% op dit moment geen fiets. Ruim 20% van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel hiervan, onder wie kinderen, heeft moeite om het fietsen zich eigen te maken. Bijvoorbeeld omdat ze nooit geleerd hebben om te fietsen van hun ouders die zelf dit ook nooit hebben geleerd, het niet gewend zijn, of omdat ze een fiets en het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In elke basisschoolklas (in de stad) zitten gemiddeld 2 kinderen die geen fiets hebben. 1 op de 11 kinderen fietst nooit of nauwelijks.

Voorbeelden projecten

Vanuit de samenwerking binnen de City Deal gaan partners nieuwe projecten starten en succesvolle bestaande projecten opschalen. Er wordt in verschillende gemeenten en provincies al actie ondernomen op het hebben van een fiets en het kunnen fietsen. Zo zet de gemeente Arnhem zich in om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen en volwassenen mee te laten doen op de arbeidsmarkt door middel van de fiets. Stichting Leergeld, ook een van de City Deal-partners, helpt jaarlijks zo’n 20.000 kinderen aan een fiets. Dit doen zij vaak in samenwerking met het Kinderfietsenplan van de ANWB die lokaal tweedehands fietsen inzamelt en opknapt met vrijwilligers. De gemeenten Maastricht en Rotterdam verzamelen tweedehandsfietsen, repareren deze en geven ze (voor een kleine vergoeding) aan mensen met een kleine beurs.

City Deals

City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Fietsen voor Iedereen is de 31e City Deal.

Deelnemende partijen City Deal

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Zwolle
 • ANWB
 • BOVAG
 • Beweegalliantie
 • Fietsersbond
 • Platform 31
 • Stichting Leergeld
 • Decathlon
 • Heijmans
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport