Dijkgraaf op kennismissie naar Zuid-Afrika

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is van 15 tot 18 oktober, voorafgaand aan het staatsbezoek van het Koninklijk Paar, in Zuid-Afrika voor het leiden van een kennismissie. Het doel van de kennismissie is om op het gebied van onderwijs en onderzoek gelijkwaardige samenwerkingen tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen te bekrachtigen, nieuwe samenwerkingen te starten en de relaties tussen beide landen te versterken. Het is de eerste kennismissie waarbij ook het mbo volwaardig aansluit.

Dijkgraaf: “Internationale samenwerking is cruciaal voor de kwaliteit en uitwisseling van kennis. Samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen onze werelddelen is helemaal belangrijk om mondiale uitdagingen, zoals de energietransitie en voedselzekerheid, aan te kunnen pakken. Ik kijk ernaar uit om samen met 21 instellingen en organisaties nieuwe samenwerkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika mogelijk te maken.”

Digitale uitwisselingen

Samen met bestuurders van 6 Nederlandse mbo’s, 3 hogescholen, 6 universiteiten en 6 koepelorganisaties bezoekt minister Dijkgraaf onder andere Cape Peninsula University for Technology, Northlink TVET College in Kaapstad en de Future Africa Campus van de Universiteit van Pretoria. Ook spreekt Dijkgraaf de Zuid-Afrikaanse minister van Higher Education, Science and Technolgy, dhr. Blade Nzimande. De ministers ondertekenen een Memorandum of Understanding (MoU) over gelijkwaardige samenwerking in het beroepsonderwijs, door onder andere kennisoverdracht tussen overheden en instellingen, uitwisselingen tussen docenten en digitale uitwisselingen voor studenten. Ook ontmoet Dijkgraaf studenten die meedoen aan een skillschallenge en speecht hij op University of the Western Cape.

Focus op het beroepsonderwijs

Met Zuid-Afrika bestaan al lange tijd goedlopende, digitale samenwerkingsverbanden in de wetenschap en tussen instellingen, bijvoorbeeld met de Haagse Hogeschool. Nieuw aan deze kennismissie is dat het mbo volwaardig meedoet. Minister Dijkgraaf: “Ik vind het belangrijk dat we juist ook in het mbo nog meer die internationale samenwerking opzoeken. Nederland is kampioen in watermanagement en kassen-technologie. Zuid-Afrika heeft interesse in deze kennis, in hoe we hierover lesgeven, en dat biedt ook weer kansen voor Nederlandse bedrijven.” Onderwerpen die centraal staan tijdens de kennismissie zijn aansluiting op de arbeidsmarkt, gelijke kansen en groen onderwijs.

Herdenken gedeeld verleden

Tijdens de kennismissie wil Dijkgraaf ook aandacht geven aan de geschiedenis die Nederland en Zuid-Afrika delen, en de wijze waarop Zuid-Afrika dit verleden herdenkt en een plek geeft. Dijkgraaf is coördinerend minister van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden en heeft in die hoedanigheid eerder al bezoeken afgelegd aan Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius, Curaçao, Aruba, Bonaire en Suriname. Dijkgraaf bezoekt onder meer Kasteel de Goede Hoop waar hij in gesprek gaat met een wetenschapper die onderzoek doet naar de doorwerking van het verleden. Na de kennismissie sluit minister Dijkgraaf aan bij het staatsbezoek van het Koninklijk Paar, waarbij ook aandacht uitgaat naar het gedeelde verleden van Zuid-Afrika en Nederland. Gezamenlijk zullen zij onder meer het Slave Lodge museum bezoeken.

Kennisknooppunt

De kennismissie maakt deel uit van de Internationale Kennis- en Talentstrategie. Dit plan is bedoeld om de internationale samenwerking op onderwijs en wetenschap strategisch in te richten. Zuid-Afrika is één van de focuslanden binnen de Internationale Kennis- en Talentstrategie. Zuid-Afrika is voor Nederland van een belangrijk kennisknooppunt in Afrika. Zuid-Afrika speelt daarnaast een belangrijke rol op het wereldtoneel, zo is Zuid-Afrika in 2025 voorzitter van de G20. Met de kennismissie investeren we in de relatie met Zuid-Afrika, positioneren we Nederland als een aantrekkelijke kennispartner voor zowel Zuid-Afrika als het Afrikaans continent en zoeken we samenwerking op de onderwerpen die ons verbinden, zoals gelijke kansen in het onderwijs. Een goed voorbeeld van de wetenschappelijke samenwerking is de Square Kilometer Array Observatory, waarbij Nederland de bouw van grote telescopen meefinanciert.