Douane krijgt semiautomatische wapens voor beveiligen drugstransporten

De Douane kan semiautomatische wapens gaan inzetten bij het afschermen en beveiligen van drugsvangsten. De inzet van de wapens is nodig omdat er een duidelijke toename te zien is in de zwaarte van het geweld verbonden aan drugscriminaliteit. Bovendien zijn er indicaties dat door criminelen wordt gezinspeeld op het terughalen van in beslaggenomen drugs. De wapens kunnen ingezet gaan worden door speciaal daartoe opgeleide douaniers van het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.

De douane ziet al geruime tijd een toename van drugscriminaliteit in en rondom de Nederlandse zeehavens. In de Rotterdamse haven werd in 2022 meer dan 50.000 kilo drugs onderschept. Bovendien zijn er steeds duidelijkere indicaties van dreigingen vanuit criminele organisaties rondom het douaneproces. Staatssecretaris Aukje De Vries (Toeslagen en Douane): “Douaniers zetten dag en nacht alles op alles om drugssmokkel tegen te gaan. Dat is niet zonder risico, want de criminelen worden steeds agressiever. Het is van groot belang dat douaniers hun werk veilig en weerbaar kunnen blijven doen. Daarom is het een belangrijke stap dat bepaalde douaniers nu de beschikking krijgen over semiautomatische wapens. Het feit dat deze bewapening nodig is, geeft tegelijk aan hoe onze mensen helaas in een steeds hardere frontlinie komen te staan tegenover de georganiseerde misdaad.”

Op verzoek van de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane gaat de minister van Justitie en Veiligheid de douaniers die zijn belast met het afschermen en beveiligen van in beslag genomen drugs laten uitrusten met semiautomatische schoudervuurwapens.  De inzet van deze wapens kan bijvoorbeeld in het geval van het vervoer van drugs en bij het beveiligen van open plaatsen in de haven wanneer het geruime tijd duurt om drugs uit containers te laden. Daarnaast zorgt de betere bewapening dat de veiligheid van douaniers en havenpersoneel beter gewaarborgd kan worden.