Goedkeuring voor €70 miljoen kabinetssteun aan Nederlandse cloudinnovaties

Meer dan honderd ondernemingen en kennisinstellingen uit twaalf EU-landen gaan samenwerken aan het opzetten van nieuwe en innovatieve cloudoplossingen voor (industriële) bedrijven. Dat moet leiden tot minder technologische afhankelijkheden en minder marktverstoring. Maar ook tot een betere toepasbaarheid en onderlinge deelbaarheid van data waardoor ook de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verbetert. De Europese Commissie heeft vandaag ook verschillende initiatieven vanuit 13 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goedgekeurd. Het kabinet draagt zelf € 70 miljoen bij aan het ontwikkelen van deze cloudinnovaties in dit zogenoemde Important Project of Common European Interest (IPCEI).

Naast publieke ondersteuning van EU-lidstaten binnen deze zogenoemde IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS) zijn er ook volop private investeringen vanuit betrokken ondernemingen en kennisinstellingen. In totaal is er vanuit direct en indirect betrokken partijen € 4 miljard beschikbaar aan publiek-private investeringen. Nu de EU-goedkeuring is verleend, kan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een besluit nemen over de financiering van de Nederlandse partijen.

Naast het stimuleren van innovatie en het aanpakken van marktverstoring, zorgt de IPCEI CIS ook voor nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen. Dat gaat bijvoorbeeld over het benutten van digitaal verbonden machines, sensoren en andere bedrijfsprocessen in de industrie (het ‘Industrial Internet-of-Things’). De Nederlandse ondernemers en onderzoekers, waaronder Leaseweb Global, TNO, AMS-IX en Asperitas richten zich met hun innovaties ook op aspecten als verduurzaming, cyberveiligheid en flexibiliteit van nieuwe clouddiensten en -infrastructuur zoals decentrale datacentra.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Bedrijven geven in grote meerderheid aan behoefte te hebben aan een innovatieve Europese oplossing voor cloud- en andere datatoepassingen. Die is er nu niet, omdat de markt in handen is van vooral niet-Europese bedrijven waar andere uitgangspunten gelden voor het delen, verwerken en de toegang tot data. De hightech maakindustrie als geheel moet volop digitalisering kunnen toepassen in hun processen, diensten en producten om wereldwijd concurrerend te blijven. Daarom is het goed dat we hiermee nu concreet aan de slag gaan.”

ICPEI’s

ICPEI’s zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Naast cloud- en datainfrastructuur gaat het om onder meer waterstof en halfgeleiders. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen. Deze staatssteun aan individuele bedrijven is beperkt tot alleen de noodzakelijke en proportionele steun, zonder gezonde (markt)concurrentie te verstoren.

Meer over de IPCEI CIS via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6246