€35 miljoen naar kansrijke medische-, circulaire- en biotechnologie en optica

Nederland heeft veel aan het hier omzetten van kennis in technologische innovaties. Dat is goed voor uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, voeding, verduurzaming én de economische kansen voor ondernemers van klein tot groot. Daarom investeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in nieuw innovatief onderzoek. Er gaat €24 miljoen naar zeven projecten waarin 82 bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken aan technologische oplossingen. De partijen dragen zelf €11 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Ondernemers en onderzoekers kunnen de komende zes jaar met deze ondersteuning aan de slag. Het gaat om bijvoorbeeld het ontwikkelen van platte - in plaats van grote, gekromde - optische componenten in hightech apparatuur. Zo zijn er minder onderdelen nodig in lithografiemachines (voor chipproductie), kunnen lampen meer licht opleveren en minder energie gebruiken, en kunnen printers betere kwaliteit kleuren afdrukken.

Andere projecten zetten in op medische technologie. Zoals het daarmee mogelijk maken van eerdere diagnose en behandeling van dementie. Of kunstmatige intelligentie (AI) als hulp bij analyse en interpretatie van medische beelden, zoals een MRI-scan. Ook zijn circulariteit van materialen en biotechnologie onderdeel van projecten. Het gaat bij de eerste om het ontwikkelen van circulaire inkt, films en coatings. En bij de tweede om  biotechnologie in de (chemische) industrie: doel is om micro-organismen beter bestand te maken tegen de extreme omstandigheden van sommige productieprocessen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We mogen trots zijn op de Nederlandse kennis. De grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, maar ook de noodzaak om onze economische positie wereldwijd te versterken, vragen echter wel om meer met die positie te doen. Ontwikkeling van nieuwe technologieën is nodig om onze startups, mkb’ers en grotere ondernemingen succesvol te laten zijn. Dat is zonder gerichte innovatie onmogelijk en dit programma zorgt daarom actief voor samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden.”

Perspectief

Perspectief is een programma van de NWO en daagt onderzoekers uit om samenwerkingsprojecten te vormen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en diverse sleuteltechnologieën zoals fotonica, biotechnologie en AI. Samen werken de projectdeelnemers aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. Daarmee leveren de projecten een bijdrage aan het Missiegedreven Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.