Haalbaarheidsonderzoek bouw kerncentrales in januari van start

In januari starten de eerste technische haalbaarheidsstudies naar de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Het eerste van de drie contracten is vandaag getekend met het bedrijf KHNP uit Zuid-Korea en richt zich op de technische haalbaarheid van de bouw van 2 kerncentrales in Borssele. Binnenkort volgen de contracten met Westinghouse uit de Verenigde Staten en EDF uit Frankrijk. Alle drie de bedrijven hebben ervaring met het bouwen van generatie III+ reactoren met een minimaal vermogen van 1000 MW. Deze studies zijn nodig om te bepalen of het technisch mogelijk en veilig is om nieuwe kerncentrales te bouwen op de voorkeurslocatie Borssele, de EPZ-terreinen.

De studies worden door de drie bedrijven individueel uitgevoerd en bestaan uit een aantal onderdelen: of het ontwerp aan Nederlandse wet- een regelgeving voldoet, of deze kan worden ingepast op de voorkeurslocatie in Borssele en een meer gedetailleerde inschatting van de kosten en de benodigde tijd om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Ook de mogelijke impact op de omgeving komt in de studies naar voren. Daarmee leveren deze studies belangrijke informatie voor de besluitvorming over kernenergie in Nederland. De studies duren minimaal zes maanden. Een onafhankelijke partij zal daarna de technische haalbaarheidsstudies evalueren. In het najaar van 2024 kunnen naar verwachting de eerste resultaten gedeeld worden.

Samenwerkingsverband Zuid-Korea en Nederland

Daarnaast hebben de Zuid-Koreaanse en Nederlandse overheid vandaag een samenwerkingsovereenkomst (‘Memorandum of Understanding’) op het gebied van kernenergie ondertekend. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over verdere samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, nucleaire waardeketen en radioactief afval. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van kernenergie in Nederland en biedt kansen voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op dit gebied.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Kernenergie helpt ons op weg naar een CO2-vrij energiesysteem. Daarom zijn we volop bezig met de voorbereiding voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. De drie partijen die voor deze nieuwbouw in aanmerking komen gaan het komende jaar de technische haalbaarheidsstudies uitvoeren. De Zuid-Koreaanse bouwer KHNP gaat nu als eerste van start. De afgelopen tijd hebben we met dit bedrijf en mijn Zuid-Koreaanse collega’s goede gesprekken gehad. En ik ben blij dat de Franse en Amerikaanse collega’s binnenkort ook aan de slag kunnen. Een belangrijke mijlpaal.”