Jaarplan Belastingdienst 2024: organisatie op koers

De Belastingdienst zet de huidige koers voort waarbij continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Ook in 2024 blijft de dienst met deskundige en betrokken medewerkers burgers helpen met het doen van hun belastingaangifte. Hierbij is het van belang dat burgers en ondernemers kunnen rekenen op een snelle, betrouwbare en zorgvuldige Belastingdienst. De werving van nieuwe medewerkers en de modernisering van de IT-systemen blijven prioriteit zodat de Belastingdienst ook in de toekomst toegerust is op zijn taken. Het Jaarplan 2024 en de Stand van de uitvoering van de Belastingdienst heeft staatssecretaris Van Rij vandaag met de Tweede Kamer gedeeld.

Staatssecretaris Van Rij: “Er zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Ik ben trots op wat de organisatie – die mij dicht aan het hart ligt – heeft bereikt. Er is meer grip op de modernisering van de IT-systemen, fouten uit het verleden worden hersteld en beleid en uitvoering werken nauw met elkaar samen. Dat is goed voor een evenwichtig belastingstelsel. De Belastingdienst heeft de afgelopen periode het fundament gelegd waar de komende jaren op verder gebouwd kan worden.”

Ook in 2024 investeert de Belastingdienst in het verbeteren van de dienstverlening. Burgers kunnen voortaan via extra steunpunten in gemeentehuizen en bibliotheken terecht met hun vragen over belastingen. Daarnaast richt de organisatie zich op specifieke doelgroepen. Zo is een groot deel van de jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud zich nog onvoldoende bewust van hun fiscale rechten en plichten. Ouderen daarentegen blijken steeds minder in staat om zelf aangifte te doen. Gerichte ondersteuning voor ouderen gebeurt bij de balies en steunpunten, maar ook via maatschappelijke dienstverleners. Voor bedrijven betekent de investering in de dienstverlening dat er nog intensiever wordt samengewerkt met fiscaal dienstverleners om mkb-ondernemers te ondersteunen bij het doen van aangiften.

Stand van de uitvoering

Voor het 3e jaar op een rij wordt de Stand van de uitvoering naar de Tweede Kamer verstuurd. Waar in het Jaarplan vooruit wordt geblikt op het komend jaar, staat de Stand van de uitvoering stil bij waar het goed gaat en waar het knelt in de uitvoering. Gebaseerd op signalen van medewerkers, burgers en bedrijven, geeft de Stand van de uitvoering aan waar de dienstverlening van de Belastingdienst kan verbeteren. Zo wordt op basis van signalen gewerkt aan verbeterde bereikbaarheid van de BelastingTelefoon voor maatschappelijk dienstverleners. Ook wordt er ingezet op betere voorlichting en mogelijk een vereenvoudiging van de specifieke zorgkostenregeling, die vaak onjuist wordt gebruikt.