Twee nieuwe raadsleden bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Cisca Wijmenga en Peter Werkhoven worden raadslid bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoemingen op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun benoeming gaat in per 1 februari 2024 voor een periode van vier jaar.

Cisca Wijmenga studeerde biologie in Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Leiden in de genetica. Ze is daarna werkzaam geweest bij diverse universiteiten in binnen- en buitenland, waarna ze in 2019 rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen werd. Sinds dit jaar bekleedt ze diverse strategische, bestuurlijke en toezichthoudende rollen bij onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Peter Werkhoven werkte in zijn loopbaan zowel in de fundamentele als toegepaste wetenschap. Hij is momenteel hoogleraar computer science bij de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op het grensvlak van natuurkunde en psychologie, en werkte aan New York University en de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel tevens Chief Scientist bij TNO, waar hij ook onderzoek verrichte.

De AWTI doet gevraagd en ongevraagd advies aan regering en parlement over wetenschap, technologie en innovatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het delen en benutten van kennis, innovatief ondernemerschap of toepassings- en praktijkgericht onderzoek. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht. De AWTI valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken en Klimaat.