Nieuwe afspraken over goed onderwijs op Sint Eustatius

Om hun lessen beter te kunnen afstemmen op wat individuele leerlingen nodig hebben en om bijvoorbeeld goed te kunnen omgaan met verschillen en meertaligheid in de klas, krijgen leraren op Sint Eustatius ondersteuning van speciale coaches. Daarnaast krijgen leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben om het op school goed te doen ook de komende jaren extra hulp. Dit zijn enkele van de afspraken die minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft gemaakt met schoolbesturen, het Openbaar Lichaam en onderwijszorgorganisatie ECE van Sint-Eustatius in de Derde Onderwijsagenda. Deze afspraken moeten bijdragen aan het verder verbeteren van het  primair en voortgezet onderwijs op het eiland. De agenda werd getekend tijdens het bezoek van de minister aan Caribisch Nederland.

Afspraken op maat

Minister Paul: “De professionals in en om de scholen op Sint Eustatius werken iedere dag weer keihard aan goed onderwijs voor alle leerlingen. Met deze belangrijke afspraken kunnen we het onderwijs samen naar een hoger plan tillen. Dat doen we met oog voor de specifieke uitdagingen en behoeften op het eiland. Zo krijgen de kinderen op Sint Eustatius de kans om het beste uit zichzelf te halen.”

Wethouder Reuben Merkman: "Met deze agenda investeren we samen in de toekomst en dromen van onze kinderen, en daarmee in de toekomst van Sint Eustatius. Goed onderwijs is de sleutel tot succes."

Schoolbestuurder Ingrid Whitfield: "Omdat de meeste kinderen van Sint Eustatius thuis geen Nederlands spreken, is het belangrijk dat ze dit op school goed leren als tweede taal. Zodat ze het evengoed beheersen als het Engels. Daarmee kunnen ze gaan studeren in Europees Nederland en hun wereld vergroten. De Derde Onderwijsagenda helpt dit mogelijk te maken."

Verder in de agenda

Ook schoolleiders en schoolbestuurders krijgen ondersteuning van coaches bij hun werkzaamheden. Op deze manier kan iedereen in de school bijdragen aan het versterken van de onderwijskwaliteit en blijft nieuwe kennis en ervaring in de school behouden. Elke school kan zelf kiezen welke coach het beste past bij de eigen specifieke uitdagingen. De coaches komen zowel uit Caribisch Nederland als Europees Nederland.

In de agenda is ook afgesproken te verkennen wat leerlingen van Sint-Eustatius concreet nodig hebben om zonder drempels aan een vervolgopleiding in Nederland te beginnen. De specialistische voorzieningen voor leerlingen die naast onderwijs ook extra ondersteuning en zorg nodig hebben, worden daarnaast geëvalueerd zodat duidelijker wordt welke activiteiten in de praktijk echt hun vruchten afwerpen en dus verder kunnen worden uitgebouwd.

Bonaire en Saba

De Onderwijsagenda’s voor Bonaire en Saba werden voor de zomer van 2023 getekend. Ook voor deze eilanden is er coaching beschikbaar. Daarnaast gaat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) met schoolbesturen inventariseren aan welke bijscholing behoefte is en hoe die voor de leraren kan worden geregeld.

Bezoek Caribisch Nederland

Minister Paul is tot en met 2 februari in Caribisch Nederland en bezoekt naast Sint-Eustatius ook Saba en Bonaire. Daar gaat ze onder meer langs bij diverse scholen, onderwijszorgorganisaties en een jongerencentrum. Op Saba ondertekende ze een nieuw onderwijshuisvestingsconvenant waarmee het ministerie van OCW en Openbaar Lichaam overeenkomen samen te werken aan goede schoolgebouwen, een randvoorwaarde voor goed onderwijs.