Subsidieregeling Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025

De Waardevermeerderingsregeling is verlengd tot 1 februari 2025. De regeling is bestemd voor bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe die erkende schade hebben gehad door de gaswinning.

Bewoners kunnen met de subsidie tot maximaal € 4.000 voor verduurzamingsmaatregelen aanvragen. De regeling zou aflopen op 1 februari 2024 maar is nu dus verlengd. Met de verlenging tot 1 februari 2025 hebben inwoners van Groningen en Noord-Drenthe langer de tijd om de subsidie aan te vragen.