Ministerraad stemt in met EU-steunpakket Oekraïne

Het EU-steunpakket voor Oekraïne, zoals politiek overeengekomen tijdens de Europese Raad van 1 februari 2024, is een steunpakket van € 50 miljard voor de periode 2024 tot en met 2027. Nederland wil daarom circa twee miljard euro beschikbaar stellen in de vorm van een garantie. De ministerraad heeft dit op voorstel van minister Van Weyenberg van Financiën besloten.

Het EU-steunpakket draagt bij aan het draaiende houden van de Oekraïense economie en is gericht op ondersteuning van de overheidsfinanciën, herstel, wederopbouw en hervormingen in het licht van het EU-toetredingsproces. Het pakket bestaat uit een leningendeel (€ 33 miljard) en niet-terugbetaalbare steun (17 miljard euro). Nederland neemt voor het leningendeel een nieuwe garantie op in de Rijksbegroting voor een bedrag van twee miljard euro. Een eventueel beroep op de garanties vindt pas plaats als Oekraïne niet in staat blijkt om de leningen aan de Europese Commissie terug te betalen. 

De financiële steun staat voor onverminderde, verenigde EU-steun voor Oekraïne. Het is existentieel voor Oekraïne dat het zich kan blijven verdedigen tegen huidige, en mogelijke toekomstige, Russische agressie. Het succes van Oekraïne om dit te kunnen doen bepaalt de Europese en daarmee de Nederlandse veiligheid op fundamentele wijze.

Minister Van Weyenberg stuurt naar aanleiding van het besluit van de ministerraad een incidentele suppletoire begroting naar de Eerst een Tweede Kamer met verzoek daar voor eind februari over te besluiten.