Dienstplichtbrief valt weer op de mat voor 17-jarigen

Bij zo’n 200.000 Nederlanders valt deze dagen weer de zogenoemde Dienstplichtbrief op de mat. Die is bestemd voor alle jongeren die dit jaar 17 zijn of worden. Ook mensen jonger dan 35 jaar die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen de brief. 

Minister Kajsa Ollongren laat hen weten dat ze zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Veel mensen denken dat die niet meer bestaat, maar dat is wel het geval. De militaire dienstplicht geldt voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar.

Sinds 1 mei 1997 is wel de opkomstplicht opgeschort. Dat betekent dat dienstplichtigen niet meer worden opgeroepen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de regering daartoe wel besluiten. Bij een dreigende oorlog bijvoorbeeld.

Dienjaar

Ollongren attendeert de jongeren in haar brief ook op het zogenoemde Dienjaar Defensie. Dat is iets anders dan de dienstplicht. Degenen die gemotiveerd en geschikt zijn, mogen een jaar dienen bij de militaire organisatie. Dat kan na de middelbare school, een vervolgopleiding of, als ze wat ouder zijn, tijdens een sabbatical in de beroepscarrière.

Als volwaardige collega’s met een passend salaris, krijgen dienjaarmilitairen de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Zo bouwen ze mee aan een sterke krijgsmacht.

Het Dienjaar Defensie startte vorig jaar september voor het eerst. Sindsdien zijn al 221 dienjaarmilitairen aangesteld. In 2025 groeit dit aantal naar 1.000.