Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal Defensie

Drs. V.J. (Vera) de Witte wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 september 2024.

Vera de Witte is sinds september 2020 bestuurslid (portefeuille bedrijfsvoering) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor was zij directeur Strategie en Bestuursadvisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder vervulde zij diverse leidinggevende functies op communicatiegebied, onder andere als directeur Communicatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vera de Witte studeerde Talen en Culturen van Latijns-Amerika aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.