De Veiligheidsdiplomaat nummer 9, december 2019

Beste lezers,

De eindejaarseditie van de veiligheidsdiplomaat is weer uit! In deze editie meer over ministeriële bijeenkomst van de Anti-ISIS Coalitie in Washington, drones en de nieuwe baas van het IAEA. Daarnaast lees je meer over hoe extremisme in Oeganda tegen te gaan, NAVO's wapenbeheersingsstrategie en nog veel meer!  

Veel leesplezier!

De drones van Van Gogh

Hoe kunnen overheid en industrie ervoor zorgen dat nieuwe technologieën niet voor verkeerde doeleinden gebruikt worden, zonder innovatie te belemmeren? Hierover sprak minister Blok met enkele experts uit het bedrijfsleven, van kennisinstituten en andere ministeries. Lees er meer over in dit artikel.

De drones van Van Gogh

Waakzaamheid Oeganda voor toename gewelddadig extremisme

Oeganda is niet het land dat door de meeste mensen geassocieerd zal worden met terrorisme en gewelddadig extremisme. Toch is waakzaamheid en serieuze aandacht voor brede preventie van radicalisering wel op zijn plaats. De collega’s op de ambassade in Kampala hadden daarom een training om bewustwording over brede preventie te vergroten. Meer weten? Lees het artikel.

Waakzaamheid Oeganda voor toename gewelddadig extremisme

Anti-ISIS coalitie aan zet

Op 14 november 2019 kwamen de 81 leden van de Anti-ISIS Coalitie bijeen in Washington. Ook Nederland was van de partij. De strijd tegen ISIS is er een van de lange adem die continue inzet behoeft. Die inzet is in Washington weer herbevestigd. Lees in dit artikel wat er allemaal komt kijken bij zo’n bijeenkomst.

Anti-ISIS Coalitie aan zet

Anti-ISIS Coalitie bij elkaar

Het IAEA heeft een nieuwe baas: de Argentijn Rafael Grossi

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap heeft een nieuwe leiding. Wie is de Argentijn die nu aan het roer staat van denuclear watchdog? Wat betekent zijn benoeming voor Nederland? En wat kunnen we van hem verwachten?

Het IAEA heeft een nieuwe baas: de Argentijn Rafael Grossi

© Dean Calma/IAEA

NAVO Leaders’ Meeting

De NAVO viert haar zeventigste verjaardag! Hiervoor kwamen op 3 en 4 december alle staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bijeen in Londen voor de NAVO Leaders’ Meeting. De NAVO is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Wat speelde er om en tijdens dit verjaardagsfeestje? En waarom was deze bijeenkomst voor Nederland een succes?

NAVO Leaders' Meeting

© BZ

The rules of the road: het eindrapport

In november nam minister Blok het eindrapport 'Advancing Cyberstability' van the Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) in ontvangst. Het rapport biedt een normatief kader voor het gedrag van verschillende actoren in cyberspace en roept de multistakeholder community op tot actie. Geinteresseerd in dit rapport en de Paris Peace Forum?

The rules of the road: het eindrapport

Event poster GCSC
© Global Commission on the Stability of Cyberspace

De medailleceremonie – wereldwijd voor een veilig Nederland

Op 7 november 2019 ontvingen politiefunctionarissen, leden van de Koninklijke Marechaussee en civiele experts de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun uitzending. De medailles werden onder andere uitgereikt door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. De inzet van politiefunctionarissen en civiele experts in conflictgebieden vormt een belangrijk instrument van het Nederlands veiligheidsbeleid

Wereldwijd voor een veilig Nederland

Medailles

Jongeren aan tafel over vrede en veiligheid

Jongeren worden nog te weinig betrokken bij het vinden van oplossingen voor conflicten en spanningen. De OVSE, ’s werelds grootste regionale veiligheidsorganisatie, bracht daarom op 28 en 29 oktober jongeren uit Europa, Noord-Amerika en Azië bijeen om te spreken over vrede en veiligheid. Welke rol zien jongeren voor zichzelf en op welke punten kunnen beleidsmakers van hen leren?

Jongeren aan tafel over vrede en veiligheid

NAVO’s Wapenbeheersingsstrategie

Wat is de rol van NAVO als het aankomt op ontwapening, wapenbeheersing en non-proliferatie? En hoe blijf je optimistisch over deze zaken in een wereld waar multilaterale verdragen minder sterk lijken dan voorheen? Hierover ging De Veiligheidsdiplomaat in gesprek met adjunct-directeur ontwapening van de NAVO, Eirini Lemos-Maniati. Lees haar inzichten in dit artikel.

NAVO's wapenbeheersingsstrategie

Presentatie van de NAVO's wapenbeheersingsstrategie

Suggesties voor de Veiligheidsdiplomaat?

Heb jij een suggestie voor een artikel in de Veiligheidsdiplomaat? Mail dan naar veiligheidsdiplomaat@minbuza.nl.

ministers bij de NAVO
© Flickr NAVO