Nieuwsbrief Ontwikkeling Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie

Deze nieuwsbrief is voor iedereen die betrokken is bij of geïnformeerd wil worden over het expertisecentrum interlandelijke adoptie. In de nieuwsbrief deelt het projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de voortgang van de ontwikkeling van het centrum. Hiervoor werkt het team samen met organisaties die geadopteerden al ondersteunen bij vragen in relatie tot hun adoptie en/of afkomst, zoals bij zoektochten naar biologische ouders en/of familie. 

Dit is de laatste nieuwsbrief met afzender ministerie van Justitie en Veiligheid, de volgende nieuwsbrieven worden vanuit het expertisecentrum verstuurd. In deze nieuwsbrief vindt u contactinformatie en hoe u in het vervolg op de hoogte kunt blijven van het expertisecentrum interlandelijke adoptie.

Laatste nieuwsbrief

Het projectteam voor de ontwikkeling van een expertisecentrum interlandelijke adoptie van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zijn werkzaamheden per 6 juli 2022 afgerond. Het projectteam heeft de bouwstenen overgedragen aan Fiom en betrokken organisaties die samen verder gaan met de daadwerkelijke oprichting van het expertisecentrum. 

Lees het gehele persbericht hier: Belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en Fiom samen aan de slag voor een expertisecentrum interlandelijke adoptie | Fiom

praatplaat bouwstenen expertisecentrum interlandelijke adoptie
Beeld: ©JenV / jenv

De bouwstenen op hoofdlijnen

In de afbeelding een korte samenvatting van de bouwstenen voor het expertisecentrum. Via de website van het expertisecentrum is de opbrengst van een jaar samenwerking te downloaden in de vorm van het boekje 'bouwstenen voor het expertisecentrum'

Praatplaat bouwstenen expertisecentrum interlandelijke adoptie
Beeld: ©JenV / JenV

Tijdelijke website en contactgegevens

Vanaf 6 juli kunt u met vragen en ideeën over de ontwikkeling van het expertisecentrum terecht op de website www.ecinterlandelijkeadoptie.nl, telefonisch 085 – 483 23 23 en per e-mail info@ecinterlandelijkeadoptie.nl.

Deze nieuwsbrief wordt hierna niet meer vanuit het ministerie verstuurd. U kunt zich via de website www.ecinterlandelijkeadoptie.nl opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief vanuit het expertisecentrum om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en agenda. 

E-mails naar ContactExpertisecentrumILA@minjenv.nl worden niet meer gelezen en beantwoord. 

Mocht u contact willen opnemen met het ministerie, dan kan dat met de volgende contactpersoon bij Team Familie, ministerie van Justitie en Veiligheid:

Elsje Lagerberg, senior beleidsmedewerker, email: e.m.lagerberg@minjenv.nl 

Hartelijk dank voor uw interesse in de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie.