Beeld: John van Helvert

EZK in Beeld - 'Het Klimaatakkoord: Een opgave voor de hele samenleving'

Beste relatie,

Hierbij het E-zine 'Het Klimaatakkoord: Een opgave voor de hele samenleving', een digitaal magazine van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit keer een nummer over het Klimaatakkoord.

Het klimaatprobleem raakt ons allemaal. Want we gebruiken allemaal nog veel energie uit gas of olie. We moeten de manier waarop we ons vervoeren, onze huizen en gebouwen verwarmen, produceren en dieren houden veranderen om klimaatverandering tegen te gaan. De ambitie van het kabinet is om de komende dertig jaar de uitstoot van broeikasgassen vrijwel te beëindigen. Met de afspraken uit het Klimaatakkoord zetten we hiermee tot 2030 flinke stappen. In het E-zine geven verschillende partijen hun visie op het Klimaatakkoord en het vervolg ervan.

Wij hopen dat u met plezier dit digitale magazine leest en dit wil delen met uw netwerk. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Directie Communicatie.

Veel lees- en kijkplezier!

Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

'Het klimaatprobleem raakt ons allemaal.

Want we gebruiken allemaal nog veel energie uit gas of olie. En er zijn andere bronnen van klimaatverandering, zoals de veehouderij en de industrie. De ambitie van het kabinet is om de komende dertig jaar de uitstoot van broeikasgassen vrijwel te beëindigen. Met de afspraken uit het Klimaatakkoord zetten we hiermee tot 2030 flinke stappen.' aldus, Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Lees via onderstaande link het gehele artikel.

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/13/01-voorwoord

Beeld: ©EZK

Hoe denken de verschillende generaties over het akkoord en de gevolgen ervan?

Een twintiger en een vijftiger, beiden nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Een gesprek tussen Annemieke Nijhof, voorzitter klimaattafel Mobiliteit, en Maarten Labots, voorzitter Jonge Klimaatbeweging.

Lees via onderstaande link het gehele artikel.

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/13/04-annemieke-en-maarten

Beeld: ©EZK

Iedereen doet WAT

Voor veel burgers is het niet de vraag óf ze iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát ze kunnen doen. De meeste Nederlanders vinden namelijk dat we iets moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, maar lang niet iedereen weet wat de eerste of volgende stap is.  Daarom is het rijk begin september een meerjarige klimaatcampagne gestart om burgers informatie en handvatten te geven om zelf duurzame maatregelen te nemen, want er is altijd iets dat je kunt doen.

Lees via onderstaande link het gehele artikel en kijk WAT jij voor het klimaat kan doen.

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/13/05-video-iedereen-doet-wat

Iedereen doet wat