Beeld: John van Helvert

EZK in Beeld - Welvaartsgroei nodig én mogelijk

Beste relatie,

Hierbij het E-zine 'Welvaartsgroei nodig én mogelijk', een digitaal magazine van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Nederland staat voor grote opgaven als de omschakeling naar duurzame energie en productie en herstel van onze natuur. Tegelijk staan we voor steeds hogere kosten, vooral doordat we langer leven en meer uitgeven aan zorg. Het kabinet gaat daarom plannen uitwerken om onze economie sterker te maken. Die plannen zullen betrekking hebben op het onderwijs, op leven lang ontwikkelen en op betere bereikbaarheid. Het kabinet wil ook dat meer mensen meer uren gaan werken. Met onderzoekers en bedrijven gaat het kabinet plannen maken om Nederland technologisch nog inventiever te maken.

Lees meer over die plannen voor investeringen die Nederland in staat moeten stellen zijn huidige welvaart te behouden en te versterken en de eerste reacties daarop, in het E-zine 'Welvaartsgroei nodig én mogelijk'

Wij hopen dat u met plezier dit digitale magazine leest en dit wil delen met uw netwerk. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Directie Communicatie.

Veel lees- en kijkplezier!

Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mouwen opstropen voor duurzame groei

''Nederland staat voor grote opgaven als de omschakeling naar duurzame energie en productie en herstel van onze natuur. Tegelijk staan we voor steeds hogere kosten, vooral doordat we langer leven en meer uitgeven aan zorg. Het kabinet streeft bovendien naar een hoger vrij besteedbaar inkomen van – liefst – alle groepen burgers. Om dat allemaal mogelijk te maken, moeten we onze mouwen opstropen en met nieuw elan naar onze economie kijken'', aldus Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Lees via onderstaande link het gehele artikel. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/14/01-voorwoord

We wilden een Groeistrategie die richting geeft

''EZK ‘gaat’ van oudsher over economische groei, over ondernemen, en dus over banen, inkomen en daarmee persoonlijke welvaart. Maar EZK gaat ook over natuur en klimaat, over een duurzame manier waarop de welvaart ook voor toekomstige generaties kan worden veiliggesteld. In deze Groeistrategie laten we o.a. zien dat economische groei en milieuambities kunnen én moeten samengaan'', aldus Michiel Boots (Chief Economist en directeur Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Lees via onderstaande link het gehele artikel. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/14/02-michiel-boots

Pleidooi voor economische vernieuwing

“De Nederlandse economie zal vrijwel zeker een verdere afname in de groei tegemoetzien in het komende decennium. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar een sterkere productiviteitsgroei is een noodzakelijke vereiste om de groeidaling af te remmen'', aldus Bart van Ark (Chief Economist van de Conference Board in New York). 

Lees via onderstaande link het gehele artikel. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/14/03-bart-van-ark

Wat vindt Nederland?

Alle huishoudens moeten mee kunnen profiteren van de welvaart’, aldus Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken en Klimaat). Ons reporterteam ging de straat op om Nederlanders te vragen wat Nederland een aantrekkelijk land maakt om te wonen, werken en ondernemen. 

Bekijk via onderstaande link de video. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/14/04-wat-vindt-nederland

Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn

Veel Nederlanders zijn bezorgd over hun inkomen nu en in de toekomst. De protesten van boeren, leraren, verplegend personeel, politie en bouwers zijn daar een voorbeeld van. Daarom is het belangrijk om ons nu druk te maken over ons inkomen voor de komende decennia. Het kabinet wil dat alle huishoudens de komende jaren gaan profiteren van de welvaartsgroei. Waarom is er een groeistrategie nodig? En wat moet er gebeuren?

Bekijk via onderstaande link de video over de groeistrategie. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2019/14/05-groeistrategie-nederland