Beeld: John van Helvert

EZK in Beeld: Beleid en communicatie met kennis van gedrag

Beste relatie,

Het nieuwe E-zine van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uit. Dit keer een nummer over: Beleid en communicatie met kennis van gedrag

Binnen EZK zetten we gedragskennis op steeds meer dossiers in. We achterhalen welke factoren meespelen bij keuzes die mensen maken en weten daardoor wat hen belemmert of motiveert. Door hier rekening mee te houden, kunnen we effectiever beleid maken en draagt dit bij aan duidelijke communicatie. Hoe we dit precies doen lees je in het E-zine.

Wij hopen dat je met plezier dit digitale magazine leest. Voor vragen of reactie kunt u contact opnemen met de Directie Communicatie.

Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Welke veranderingen van ons gedrag in coronatijd willen we vasthouden en wat is daarvoor nodig? 

''Kennisdeling op het belangrijke onderwerp gedragskennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan het effectiever maken van onze inspanningen. Alleen al door bewuster en scherper te worden op het herkennen van gedragsvraagstukken'', aldus secretaris-gernaal Lidewijde Ongering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2020/18/voorwoord

Beeld: ©Ministerie van EZK

‘Gedragskennis is echt een verrijking voor je werk’

“Het is niet voor niets dat het kabinet - als het gaat om het terugdringen van het Coronavirus - zich ook door gedragsexperts laat adviseren. Anderhalve meter afstand, mondkapjes op; het zijn belangrijke (gedrags)factoren in de strijd tegen het virus. Van die aanpak kunnen we veel leren, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het klimaatbeleid.', aldus Menno Ottens (beleidsmedewerker bij de directie Klimaat én één van de trekkers van het Gedragsnetwerk van het DG Klimaat & Energie) en Rens Dautzenberg (senior beleidsmedewerker bij de directie Warmte en Ondergrond). 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2020/18/1-gedragskennis-is-echt-een-verrijking-voor-je-werk

Beeld: ©Ministerie van EZK

‘Wij weten hoe mensen tikken’

“Ministeries hebben te maken met hele grote, hele ingewikkelde transities. Denk aan energie, denk aan voedsel. Vaak wordt de urgentie voor die transities door burgers wel gevoeld, maar wordt de intentie niet omgezet in handelen: te ver van mijn bed. Betrouwbaar zijn, kennis over je doelgroep en op maat communiceren zijn dan eerste vereisten om die mensen te bereiken. Milieu Centraal heeft hierover veel expertise in huis. Door onze jarenlange ervaring, weten wij wel hoe mensen ongeveer tikken.”, aldus Ika van de Pas (directeur van Milieu Centraal). 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2020/18/2-wij-weten-hoe-mensen-ongeveer-tikken

Beeld: ©Ministerie van EZK

‘Ik juich dit soort experimenten van harte toe’

“Het is ontzettend belangrijk dat de overheid niet alleen doelen stelt, maar daar dan ook actief mee aan de slag gaat. Want we moeten - met name ook als het gaat om het terugdringen van ons energieverbruik - echt (versneld) in beweging komen. Dit soort experimenten - waarbij de overheid faciliteert en stimuleert - vind ik dan ook fantastisch. En zoals gezegd, oooh zo noodzakelijk.'', aldus Arjan van der Plas (Energiecoach en Projectmanager bij deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn).

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2020/18/3-ik-juich-dit-soort-experimenten-van-harte-toe

Beeld: ©Ministerie van EZK

Dag van het gedrag 2020: Radicale gedragsverandering?

Dat is het thema van deze online editie van de Dag van het gedrag op dinsdagochtend 24 november. In de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van een radicale gedragsverandering die zich bijna van de ene op de andere dag heeft voltrokken. We werken anders, we reizen minder en communiceren veelal digitaal met elkaar. Ook op andere maatschappelijke thema’s is radicale gedragsverandering nodig, bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Wat kunnen we leren uit deze crisis en toepassen binnen andere thema’s? Wat vraagt dat van de maatschappij, overheid en burgers? En van gedragsdeskundigen? We bespreken het onder andere met gedragswetenschapper Reint Jan Renes en onze SG Lidewijde Ongering. Schrijf je nu in via de website: www.dagvanhetgedrag.nl.

https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/ezkinbeeld/2020/18/beeldverslag

Beeld: ©Ministerie van EZK