Beeld: John van Helvert

EZK in Beeld: Klaar voor een duurzaam en ondernemend Nederland

Beste relatie,

Het nieuwe E-zine van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uit. Dit keer een nummer over: Klaar voor een duurzaam en ondernemend Nederland.

Samenwerken met partners

De leden van de Bestuursraad EZK hebben op dinsdag 31 mei 2022 uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, brancheverenigingen en medeoverheden. De gesprekken gingen met name over de uitdagingen die spelen (klimaat, energie, digitalisering) en hoe EZK, onder andere door nog beter gebruik te maken van de kennis en kunde van stakeholders, haar sleutelrol in die vraagstukken kan pakken.

Artikel kvdt en stakeholdersbijeenkomst

'De ambities zijn onverminderd groot’

Per 1 juli 2022 is de nieuwe organisatiestructuur van het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat officieel van kracht. Hierbij heeft onder andere een herstructurering van het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie plaatsgevonden én is het nieuwe Programma Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond opgericht. Wat is hier de reden van? Wat zijn de grootste uitdagingen? En welke voordelen levert het op voor de buitenwereld? Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie, en Esther Pijs, programma-DG Groningen en Ondergrond, vertellen.

Interview Sandor Gaastra en Esther Pijs

‘We hebben nu meer focus en slagkracht’

De directoraten-generaal van Michiel Boots (Economie & Digitalisering) en Focco Vijselaar (Bedrijfsleven en Innovatie) zijn de afgelopen maanden aardig opgeschud. Maar het resultaat van de organisatieaanpassing mag er wat hen betreft zijn. Voor Michiel Boots wordt zijn DG ‘als geheel ongetwijfeld meer dan de som van de vier afzonderlijke delen.’ En ook Focco Vijselaar is meer dan tevreden: ‘Ons zware en brede takenpakket is afgeslankt, we hebben nu meer focus en slagkracht’. 

Interview Michiel en Focco