Onderzoek onder abonnees Gemeentenieuws van SZW

Beste abonnee op Gemeentenieuws,

Het ministerie van SZW wil graag weten in hoeverre de nieuwsbrief Gemeentenieuws aansluit bij uw informatiebehoefte en hoe we Gemeentenieuws mogelijk kunnen verbeteren. Ook als u Gemeentenieuws niet leest, willen we u graag een paar vragen stellen. We willen in dat geval vooral graag weten wat we kunnen doen om u beter te informeren.

We nodigen u daarom van harte uit om mee te doen aan een kort onderzoek over deze nieuwsbrief. Het invullen van de vragenlijst kost niet meer dan 3-4 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt door onderzoekbureau Ergo. U kunt deelnemen door op deze link te klikken.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

De redactie van Gemeentenieuws van SZW

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u terecht bij:
Letty Francissen
Onderzoeksadviseur ministerie SZW
Tel.nr:   0622235312
e-mailadres: lfrancissen@minszw.nl