Kansrijke Start: voorbeelden uit de praktijk

Met de start van een nieuw kabinetsjaar hebben we in deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van Kansrijke Start in de praktijk. Vanuit de landelijke coalitie leest u het interview met Connie Rijlaarsdam en Pharos stelt drie nieuwe adviseurs voor gemeenten voor. En maar liefst vier interviews met (jeugd)verpleegkundigen die hun ervaring delen over de interventies Nu niet Zwanger, Stevig Ouderschap, VoorZorg en Centering Parenting.

Aanmelden als lokale coalitie voor Kansrijke start

In totaal hebben zich nu 126 GIDS-gemeenten aangemeld om een lokale coalitie Kansrijke Start te gaan vormen of versterken. In de meicirculaire 2019 zijn de middelen voor deze impuls opgenomen voor de gemeenten die zich voor de eerste tranche hebben aangemeld. GIDS-gemeenten kunnen zich tot uiterlijk 1 november 2019 aanmelden voor de tweede tranche via de aanmeldlink GIDS-gemeenten.

In de decembercirculaire 2019 zullen de middelen worden opgenomen voor gemeenten die zich voor deze tweede tranche aanmelden.

Uiteraard kunnen niet-GIDS gemeenten ook een lokale coalitie Kansrijke Start vormen. Via de aanmeldlink niet-GIDS-gemeenten kunnen gemeenten zich aanmelden voor informatie rondom het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.

Save the date: Landelijke bijeenkomst Kansrijke Start 'Van beleid naar praktijk'

Op donderdag 6 februari 2020 vindt de volgende landelijke bijeenkomst Kansrijke Start plaats. Heb je een inspirerend, goed of handig voorbeeld van het vormen van een lokale coalitie, het samenwerken tussen het medisch en sociale domein, het signaleren of bereiken van kwetsbare ouders of over andere onderdelen uit het actieprogramma Kansrijke Start? En wil je dit delen tijdens de volgende landelijke bijeenkomst? Meld je aan om een workshop of werksessie te organiseren. Het is ook mogelijk om een informatiestand in te richten. Stuur een mail met jouw voorstel naar _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl. Wij kijken dan vanuit de organisatie of jouw bijdrage een plek kan krijgen.

Drie nieuwe adviseurs voor gemeenten

Sinds deze zomer heeft het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start versterking van drie adviseurs. Gemeenten die werken aan het bouwen of versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start kunnen gebruik maken van hun expertise. De adviseurs hebben jarenlange expertise met advisering en procesbegeleiding in gemeenten, in jeugddomein en geboortezorg. Zij adviseren over vragen als: “Hoe kom je tot een betekenisvolle samenwerking?”, “Hoe zorg je voor eigenaarschap?” en ook over de verschillende stappen om te komen tot een lokale coalitie: van het maken van een ‘startfoto’ met feiten en cijfers rond geboorten in uw gemeente tot het begeleiden van bijeenkomsten. Meer informatie over de nieuwe adviseurs vind  je hier: Katinka Visscher, Wendi van Helden, Mara Frank.
Op aanvraag komen de adviseurs bij je langs in de gemeente. Neem voor meer informatie contact op via 030-234 98 00 of kansrijkestart@pharos.nl.

Drie nieuwe adviseurs bij Pharos (van links naar rechts): Katinka Visscher, Wendi van Helden en Mara Frank
Beeld: ©Drie nieuwe adviseurs bij Pharos (van links naar rechts): Katinka Visscher, Wendi van Helden en Mara Frank

Connie Rijlaarsdam in de Landelijke Coalitie Kansrijke Start

De leden van de landelijke coalitie vervullen een ambassadeursrol en dragen het belang van het actieprogramma en de aanpak rondom de eerste 1000 dagen van een kind uit. Connie Rijlaarsdam, lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start, is grondlegger en initiatiefnemer van het programma Nu Niet Zwanger. een van de coalitieleden. In opdracht van het ministerie heeft Andersson Elffers Felix haar hierover geïnterviewd.

Lees hier het interview

Connie Rijlaarsdam
Beeld: ©-

Drie interventies rondom Kansrijke Start in de schijnwerpers

Elke jeugdverpleegkundige heeft te maken met het actieprogramma Kansrijke Start dat minister Hugo de Jonge in september 2018 lanceerde. Een belangrijke punt in het actieprogramma is de menukaart met effectieve beschikbare interventies. Tijdschrift M&G laat drie inhoudelijk coördinatoren en (jeugd)verpleegkundigen aan het woord over de interventies Nu niet Zwanger, Stevig Ouderschap en VoorZorg. 

Lees hier de interviews

Interview met Jeugdverpleegkundige Wilma over Centering Parenting

In het actieprogramma Kansrijke Start wordt o.a. Centering Parenting als aanpak benoemd waarbij ouders tijdens groepsbijeenkomsten ervaringen uitwisselen met het doel elkaar te versterken en sociale steun te verhogen. ‘Het geeft mij meer plezier in mijn werk’ vertelt jeugdverpleegkundige Wilma Helmantel, één van de trekkers van de aanpak.

Lees het interview

Centering Parenting
Beeld: ©-

Nu Niet Zwanger vanaf 2019 in heel Zuid-Limburg

Als onderdeel van Kansrijke Start Zuid-Limburg, is het landelijk programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in januari 2019 in alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten van start gegaan. De unit Seksuele Gezondheid van de GGD Zuid-Limburg voert het programma uit. Het projectteam in Zuid-Limburg bestaat uit twee NNZ-verpleegkundigen, een projectleider, een arts Seksuele gezondheid en het unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid Limburg. Wethouder Jordy Clemens (gemeente Heerlen) neemt deel aan de landelijke regiegroep NNZ. Hierdoor wordt de verbinding met het landelijk programma versterkt.

Schot in de roos

Al direct vanaf de start blijkt Nu Niet Zwanger in Zuid-Limburg een schot in de roos. Inmiddels zijn met meer dan 50 vrouwen uit de hele regio gesprekken gevoerd. De helft van deze vrouwen is doorverwezen door medisch professionals, de andere helft is aangemeld door het sociale maatschappelijk werk. Op dit moment is de verdere implementatie van Nu Niet Zwanger in volle gang: gesprekken met gemeenten, het informeren en betrekken van maatschappelijke organisaties en het trainen van aandachtsfunctionarissen NNZ die het programma binnen hun eigen organisatie op de kaart kunnen zetten. Tot slot is een nauwe samenwerking met het medisch netwerk van gynaecologen, huisartsen en verloskundigen ontstaan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Steenbakkers (unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid) of Renee Klaassen (projectleider NNZ) via +31(0)888805070 of nnz@ggdzl.nl
 

Meer informatie over Nu Niet Zwanger

Team 'Nu Niet Zwanger' in Zuid-Limburg
Beeld: ©-

Speciale uitgave Centering Parenting

Centering Parenting biedt medische basiszorg voor zwangeren of jonge ouders in groepsverband en wordt genoemd in het programma Kansrijke Start. Deze maand verscheen er een speciale uitgave van het online magazine Centering Parenting. Het magazine is bedoeld voor gemeenten en professionals en maakt in woord en beeld duidelijk hoe ouders en professionals de groepsdynamiek tijdens Centering Parenting ervaren en hoe de methodiek in zijn werk gaat. 

Bekijk hier de Speciale uitgave van Centering Parenting

Centering Parenting
Beeld: ©-

Eerste doorbraakteam ‘preventie postpartum depressie’ bekend!

Het eerste team voor het doorbraakproject ‘preventie postpartum depressie’ is bekend: GGD Hart voor Brabant gaat samen met lokale partners aan de slag. “Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen, die zwanger zijn en/of bevallen, een depressie die verreikende gevolgen kan hebben voor moeder, kind en gezin. Onze GGD vindt het daarom van belang om deze vrouwen tijdig te signaleren en hen naar de juiste behandeling of begeleiding toe te leiden zegt Floortje Lagendijk, projectleider ‘preventie postpartum depressie’. Het doorbraakproject helpt ons op weg om de eerste stappen te zetten in het verbeteren van de zorg voor moeders en daarmee ook een goede start te geven voor het kind.

Zelf aan de slag?
Meld je aan via depressiepreventiejongemoeders@ggdghor.nl

Meer informatie over het doorbraakproject
Meer informatie over het project

Kijkje in de kansrijke keuken van…

Weten wat er nu in de keuken van een andere partner gebeurd? Neem eens een kijkje of stel de werkvloer voor een dag beschikbaar voor andere professionals. Het programmateam Kansrijke Start nodigt organisaties uit om over hun werk te vertellen en professionals die het interessant vinden te stimuleren om bij een andere organisatie binnen te kijken. Na het bezoek vragen we om de ervaringen via onze maandelijkse nieuwsbrief met anderen te delen. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar _dienstpostbusKansrijkestart@minvws.nl.