MG-digitaal

MG-digitaal attendeert op nieuwe MG-circulaires. Dit zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten. Ze gaan over woonbeleid. De circulaires bevatten bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving of nieuw beleid. Maar ook verzoeken aan gemeenten om medewerking, inlichtingen, advies of informatie.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
5 keer per jaar

Geen edities gevonden

Uw zoekopdracht levert geen resultaten op.