Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Inmiddels is het hartje zomer. Begin juli is het reces van de Tweede Kamer begonnen en veel collega’s zijn of gaan inmiddels met vakantie, over de grens of toch nog maar even niet. Toch is juli niet de ontspannen maand geworden waar velen op hoopten, met versoepelingen van de coronamaatregelen die zijn teruggedraaid en de overstromingen in Limburg en vlak over de grens in Duitsland en België. De watersnood heeft een grote impact gehad en het zal nog maanden duren voordat alles is opgeruimd en iedereen weer naar huis kan. Wat als een paal boven water staat is het grensoverschrijdende karakter van de overstromingen én de hulpverlening op alle niveaus, van burgers, kerken, gemeenten, nationale overheden, hulpdiensten en –organisaties, etcetera. We hebben daar in alle media over kunnen lezen en het zal niemand verbazen als dit onderwerp ook in de komende tijd niet alleen in de media maar ook op de beleidsagenda en in het kader van grensoverschrijdende samenwerking nog vaak terug zal keren.

In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal andere onderwerpen waaraan de afgelopen maand nog is gewerkt. Zo heeft er een werkbezoek van minister-president Jambon van Vlaanderen en staatssecretaris Knops plaatsgevonden in het North Sea Port District, zijn bij de verdeling van de middelen uit het Volkshuisvestingsfonds ook diverse aanvragen vanuit grens- en krimpregio’s gehonoreerd en is, speciaal voor de vakantiegangers, het dubbeldikke zomernummer van het ROmagazine met als thema grensregio’s gepubliceerd. Wij wensen u een goede zomervakantie en veel leesplezier!

Wilt u ook anderen informeren over belangrijke resultaten of gebeurtenissen in de grensregio? Stuur uw bijdrage dan aan postbusGROS@minbzk.nl.

Team GROS

Werkbezoek aan North Sea Port District

De Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft samen met de minister-president van Vlaanderen Jan Jambon een werkbezoek gebracht aan het North Sea Port District. Staatssecretaris Knops en minister-president Jambon werden tijdens het werkbezoek geïnformeerd over de ambities die de industriële regio heeft, een regio die zich kenmerkt door overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie die grensoverschrijdend samenwerken. Daarnaast zijn de bewindspersonen op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in en rondom het havengebied. Alle partijen in het North Sea Port District hebben tijdens het werkbezoek bepleit bij Knops en Jambon om ook de komende jaren nog sterker in te zetten op een gemeenschappelijk beleid en maatwerk bij de inzet van nationale en Europese instrumenten en fondsen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van North Sea Port.

Staatsbezoek aan Duitsland

Het koningspaar heeft begin juli een bezoek gebracht aan Berlijn. Dit staatsbezoek diende als afsluiter van de reeks bezoeken die de koning en koningin sinds 2013 aan verschillende Duitse deelstaten hebben gebracht. Het staatsbezoek was ter onderstreping van de goede en intensieve betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het bezoek raadde de koning alle Nederlanders, en zeker degenen die inde grensstreek wonen, om Duits te leren: “Ga Duits leren, ga Duits spreken” zei hij.

Meer lezen over het staatsbezoek? Dat kan hier, hier en hier.

Beeld: ©Patrick van Katwijk

Nieuwe ambassadeurs in Den Haag en Berlijn

Na de zomer zullen twee nieuwe ambassadeurs aantreden. In Den Haag wordt Cyrill Nunn de nieuwe ambassadeur van Duitsland. Hij volgt Dirk Brengelmann op. In Berlijn zal Ronald van Roeden Wepke Kingma opvolgen als Nederlands ambassadeur in Duitsland. Wij zien uit naar de samenwerking met beide ambassadeurs om de goede betrekkingen en grensoverschrijdende samenwerking tussen onze landen de komende jaren verder te bestendigen.

Het afscheidsfilmpje gemaakt voor Dirk Brengelmann vindt u hier.

Volkshuisvestingsfonds

Vijftien gemeenten in de grens- en krimpregio’s, in Zuid-Limburg, de Achterhoek, Zuid- en Oost Drenthe en Groningen, ontvangen ruim 100 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit is een kwart van het totale fonds waar ruim 400 miljoen euro in zat.

Met het Volkshuisvestingsfonds investeert het kabinet fors in het verbeteren van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van deze gebieden door de aanpak van woningen en de woonomgeving. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”


Met het Volkshuisvestingsfonds worden ruim 21.000 woningen flink verbeterd, waarvan 5.600 in de grens- en krimpregio’s. Denk aan verduurzaming waarmee de energielasten dalen, de aanpak van vocht- en schimmelproblematiek en het toegankelijk maken voor ouderen. Soms is sloop-nieuwbouw nodig, zeker in gevallen waar een ingrijpende verandering in de woningvoorraad nodig is.

Meer informatie kunt u hier vinden.

ROmagazine

Afgelopen week is een extra dik zomernummer van het ROmagazine met als thema grensregio’s verschenen. In dit nummer vind je onder andere een interview met staatssecretaris Raymond Knops die pleit voor een veel strakkere sturing op investeringen in de grensregio’s, samen met medeoverheden en de buitenlandse partners. Ook de havenfusie Gent-Terneuzen komt aan bod omdat het de toon zet voor nieuwe impulsen en “koploper moet worden in de waterstofeconomie”, aldus president-directeur Anton van Beek, Dow Benelux in de gemeente Terneuzen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe kennis en innovatie de Drentse economie moeten stutten en hoe volgens gedeputeerde Henk Jumelet (voorzitter Stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe) samenwerking essentieel is voor gelijke kansen voor iedereen binnen één generatie.

Bent u nieuwsgierig geworden? Een gratis proefexemplaar kan via deze link worden aangevraagd. 

Nieuwe grensoverschrijdende werelderfgoederen

Dit jaar zijn er drie Nederlandse iconen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO gezet waarvan twee iconen grensoverschrijdend zijn.

Neder-Germaanse Limes

De noordelijke grens (limes) van het Romeinse rijk liep dwars door Nederland en Duitsland, langs de Rijn. Aan deze grens hadden de Romeinen wachttorens en legerkampen gebouwd, ter bescherming. In Nederland zijn er 19 archeologische vindplaatsen, in Duitsland 25. Daarom is het Werelderfgoed van de Neder-Germaanse Limes grensoverschrijdend, de nominatie was ook door Nederland en Duitsland samen ingediend. Koloniën van Weldadigheid

Samen met België waren de Koloniën van Weldadigheid genomineerd als werelderfgoed. De koloniën staan ook wel bekend als ‘pauperkoloniën’ en zijn ’s werelds eerste en meest grootschalige voorbeelden van landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. De Koloniën die nu op de werelderfgoedlijst komen zijn Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in Vlaanderen.

Met de Waddenzee zijn telt Nederland nu drie grensoverschrijdende werelderfgoederen. Meer weten? Zie de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe inschrijvingstermijn Onbegrensd

Op 10 juli 2021 is er een nieuw inschrijftermijn geopend voor de subsidieregeling Onbegrensd. Organiseert u tussen 1 augustus 2021 en 1 januari 2022 een grensoverschrijdend jongerenevenement? Dien dan voor 1 november 2021 een subsidieaanvraag in!

Meer informatie kunt u vinden op de website kijkenoverdegrens.nl of neem contact op via onbegrensd@minbzk.nl

Logo onbegrensd

Jaarlijkse conferentie ITEM

Op 19 november zal de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) plaatsvinden in Middelburg. Het thema van deze conferentie is “Empowering border regions – more than ever?” Tijdens de conferentie zal voornamelijk worden gefocust op de nieuwe manier van werken, thuiswerken, na de pandemie en de grote ontwikkelingen in grensoverschrijdende veiligheid en gezondheidszorg.

Meer informatie en de link voor aanmelding vindt u hier [in het Engels].

Nieuws uit de grensregio

De mooiste wandel- en fietsroutes in de Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Sinds de oprichting is het belangrijkste doel van de Euregio het verbeteren en intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking. Van begin af aan staat ook de samenwerking op het gebied van toerisme en natuur en milieu hoog op de agenda. 

Graag wil de Euregio daarom alle inwoners en bezoekers van de Euregio Rijn-Waal kennis laten maken met de schoonheid en veelzijdigheid van dit gebied. Daartoe zijn alle lidgemeenten gevraagd om hun mooiste wandel- of fietsroutes aan te leveren.

Alle routes zijn nu gebundeld in een handig boekje waarmee bezoekers van de regio op pad kunnen. Voor elke route is een korte beschrijving opgenomen en een kaartje, dat een eerste idee van de route geeft. Verder heeft elke route een QR-code gekregen, die naar de gedetailleerde routeinformatie leidt.

De brochure is kosteloos te bestellen door een mail te sturen naar info@euregio.org of te bellen met +49-2821-79300. De brochure is uiterlijk vanaf begin augustus ook gratis verkrijgbaar in de gemeentehuizen en/of VVV´s in de Euregio Rijn-Waal.

Met de ov-chipkaart naar Gronau

Sinds 1 augustus is het mogelijk om met de Nederlandse ov-chipkaart tot aan Gronau te reizen. Hiervoor is onlangs een incheckpaal geplaats op het Duitse station. Enschede – Gronau is de drukste grensovergang tussen Nederland en Duitsland: op geen enkele andere route rijdt er overdag elk half uur een trein de grens over.

Reizen naar Duitsland met de ov-chipkaart is niet allen mogelijk op het traject Enschede – Gronau, ook kan er al enige tijd met de ov-chipkaart naar Leer en Aken worden gereisd. Daarnaast wordt er hard gewerkt om later dit jaar ook naar Emmerich te kunnen reizen met een Nederlands vervoersbewijs.

Meer informatie vindt u op de website van Treinreiziger.

New Jobportunities 2.0

In het kader van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is het project New Jobportunities 2.0 van start gegaan op 21 juli. Zoals de naam al doet vermoeden is het project een vervolg op New Jobportunities dat 80% van de deelnemers heeft begeleid naar een baan of beroepsopleiding in de Duits-Nederlandse grensregio. In New Jobportunities 2.0 willen de samenwerkende partijen 100 werkzoekenden uit de grensstreek van de provincie Drenthe en Landkreis Emsland begeleiden naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Meer informatie vindt u op de website Regio Online.

Online evenement INTERREG VI DE-NL: financieringsmogelijkheden voor de aanpak van gezondheidsuitdagingen in de Noord-Nederlands-Duitse grensregio

Het Crossborder Institute of Healthcare Systems and Prevention (CBI) en de Grant Support Hub van het UMCG nodigen zorgprofessionals, beleidsmakers en zorggerelateerde bedrijven in de Noord-Nederlands-Duitse grensregio uit om zich aan te melden voor het online evenement "Towards INTERREG VI: Financieringsmogelijkheden voor de aanpak van gezondheidsuitdagingen in het Noord-Nederlands-Duitse grensgebied". Het evenement vindt plaats op 9 september van 9.20 tot 12.30 uur.

De doelen van het evenement zijn:

- Het verstrekken van informatie over de financieringsmogelijkheden voor gezondheidsgerelateerde projecten in het kader van het INTERREG-A-programma NEderland-Duitsland in de komende periode (2021-2027),

- Het voeren van een open discussie over de belangrijkste gezondheidsuitdagingen in de regio die met behulp van INTERREG-subsidie mogelijk zouden kunnen worden aangepakt.

- Brainstormen over mogelijke grensoverschrijdende initiatieven, programma's, interventies en baanbrekende ideeën die kunnen bijdragen aan het oplossen van de gezondheidsuitdagingen in onze regio.

Aanmelden voor dit evenement kan hier. Bekijk hier het voorlopige programma.

Parlementaria

Kamerbrief over toekenning aanvragen Volkshuisvestingsfonds

In de Kamerbrief Toekenning aanvragen Volkshuisvestingsfonds wordt ingegaan op het proces en de afwegingen van de beoordeling van de aanvragen voor het Volkshuisvestingsfonds.

Beantwoording Kamervragen over grenstesten

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft vragen gesteld over grenstesten, de testfaciliteit voor grenspendelaars die van 6 april tot en met 30 mei in werking was. In de beantwoording wordt uitleg gegeven over het hoe de testfaciliteiten zijn opgezet en de spreiding van de faciliteiten in de grensregio.

Kamerbrief met reactie op het advies ‘Rol nemen Ruimte Geven’ van de ROB

Het adviesrapport ‘Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking’ is in mei gepubliceerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. In dit rapport wordt onder andere gepleit voor één verantwoordelijke minister voor elke grote regionale opgave. In de kabinetsreactie onderschrijft minister Ollongren de aanbevelingen van het adviesrapport en adviseert ze het komende kabinet om stappen te zetten in de samenwerking tussen Rijk en regio’s.

Agenda

  • 9 september 2021                   | Online evenement INTERREG VI DE-NL
  • 16 september 2021                 | Kick-off bijeenkomst N4 (Netwerk Nederlandse en NRW

                                                              Niet politie gerelateerde crisisbeheersing)

  • 30 september 2021                 | Grenslandconferentie in Enschede
  • 20 – 22 oktober 2021           | AEBR Annual Event in Arnhem
  • 1 november 2021                    | Sluiting aanmeldingstermijn subsidie Onbegrensd
  • 19 november 2021                  | Jaarlijkse conferentie ITEM in Middelburg