Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Hybride Grensoverschrijdende Samenwerking

Reden voor een feestje? Dat we de 100e Cross Border Taskforce Corona mochten beleven – and counting – gaf een wat dubbel gevoel. Natuurlijk waren we er liever allang vanaf geweest. Maar gelukkig konden we van de nood een deugd maken, door elkaar voor het eerst fysiek te ontmoeten. Van sommige collega’s uit de buurlanden wist ik überhaupt niet hoe ze eruit zagen - de bijeenkomsten van de taskforce zijn altijd telefonisch. We stonden in Düsseldorf niet alleen stil bij de actualiteit, maar keken ook wat langer terug. We constateerden onder andere dat tijdens de crisis de samenwerking is geïntensiveerd. We weten elkaar snel te vinden via allerhande digitale middelen die we ons eigen hebben gemaakt. Bijeenkomsten hoeven niet te wachten totdat iedereen de reis kan maken naar of van een grensregio. Toch was de fysieke bijeenkomst een verademing. Niet alleen omdat we nu een gezicht hebben bij de stemmen aan de lijn. We leerden tijdens de pauze van de bijeenkomst elkaar ook persoonlijk wat beter kennen, en konden en marge nog wat andere onderwerpen bespreken. Ondanks de vermoeidheid – al die fysieke contacten en het reizen zijn weer even wennen – en de volle mailbox aan het eind van de dag, leverde de bijeenkomst nieuwe ideeën en energie op. En dat smaakt toch wel naar meer. We hoeven – gelukkig! – niet meer voor elk overleg naar Den Haag, Groningen of Brussel. Maar elkaar zo nu en dan live treffen heeft ook echt meerwaarde. Dat het tijdens de Grenslandconferentie in Enschede ook kon voelde zeker als een feestje. De komende tijd zijn er genoeg gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ons seminar over Grensoverschrijdende Infrastructuur op 26 november in Antwerpen bijvoorbeeld, of het jaarcongres van ITEM in Middelburg of de oprichtingsbijeenkomst van de BGTS te Baarle de week daarvoor, op 19 november. Veel bijeenkomsten blijven ook online bij te wonen. De ervaring met de Grenslandconferentie leert dat zo meer mensen deelnemen. Zo zal ook het grensoverschrijdend samen werken corona volente een meer hybride vorm krijgen. Tot snel, online of offline!

Willemieke Hornis, programmamanager grensoverschrijdende samenwerking

Seminar grensoverschrijdende infrastructuur

Naar aanleiding van een studie naar grensoverschrijdende samenwerking bij de totstandkoming van infrastructurele projecten wordt er op vrijdag 26 november een seminar georganiseerd in Antwerpen. Het doel van de seminar is om de bevindingen van de studie te implementeren. In het seminar worden antwoorden gezocht op de vraag wat er nodig is om de uitkomsten van de studie in praktijk te brengen. Het seminar is hybride, waardoor naast fysieke deelname in Antwerpen ook online aan het seminar kan worden deelgenomen.

De studie kunt u hier terugvinden, via deze link kun u zich aanmelden en treft u meer informatie aan.

Slotevent Werkinzicht

De resultaten van het Interreg project Werkinzicht worden op donderdag 18 november gepresenteerd tijdens een evenement in Mechelen. De resultaten bestaan onder andere uit grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie via gebruiksvriendelijke dashboards en inzicht in gevraagde en geboden skills voor het breder kunnen matchen van werkgevers en werkzoekenden.

Voor meer informatie over Werkinzicht kunt u de website bezoeken. Aanmelden kan via deze link.

Debat met jongeren uit de grensregio

45 Belgische en Nederlandse jongeren uit de grensregio Limburg hebben 25 oktober met elkaar gedebatteerd over Europese democratie, klimaat en grensregio’s. Dit in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFoE). Het debat werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade te Brussel met medewerking van Stichting Model European Parliament Limburg. Nederlandse en Belgische gezanten van de CoFOE, Wepke Kingma en Hendrik van de Velde waren aanwezig om het event in te kaderen, het belang van de exercitie toe te lichten en te beluisteren wat de jongeren belangrijk vinden rondom de drie thema’s.

Bij het thema grensregio’s gaven jongeren concrete aanbevelingen voor manieren waarop de EU grensregio’s een impuls kan geven. Goede internationale infrastructuur met treinstellen die geschikt zijn voor meer landen is zo’n concrete aanbeveling. Ook meer investering in meertaligheid werd genoemd als voorwaarde voor hechtere (economische) samenwerking en wederzijds begrip in de grensregio’s.

Nieuws uit de grensregio

Tentoonstelling "Onze buren"

De kunsttentoonstelling Onze buren is tot zondag 14 november te bezoeken in het Huis der Nederlanden in Münster. In de tentoonstelling wordt aan de hand van individuele verhalen laten zien wat het leven aan de Duits-Nederlandse grens zo bijzonder maakt.

Meer informatie over de tentoonstelling treft u hier aan (in het Duits).

Internationaal netwerken in Terneuzen

Bijna vierhonderd jonge ondernemers uit Nederland en België verzamelden zich 23 oktober in Terneuzen voor een grote grensoverschrijdende netwerkbijeenkomst. Het grensoverschrijdende karakter van de bijeenkomst was een primeur.

Meer informatie kunt u hier lezen.

Agenda

  • 18 november 2021                  | Slotevent Werkinzicht
  • 19 november 2021                  | Jaarlijkse conferentie ITEM in Middelburg
  • 19 november 2021                  | Symposium ‘De grens als hefboom voor bestuurlijke    
                                                   samenwerking.’
  • 26 november 2021                  | Seminar grensoverschrijdende infrastructuur
  • Maart 2022                             | Grenslandconferentie in Aken