Nieuwsbrief grensoverschrijdende samenwerking

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet, een nieuwe uitdaging! Per 1 februari ben ik gestopt als programmamanager bij grensoverschrijdende samenwerking en ga ik aan de slag als clustermanager strategie.

De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan de grensoverschrijdende samenwerking met de grensregio’s en buurlanden. Met een gedreven team en dito woordvoerders, adviseurs en andere collega’s binnen en buiten BZK zijn veel aansprekende resultaten geboekt, onder aanvoering van een enthousiaste en betrokken staatssecretaris.

Hoogtepunten voor mij waren de regeringstoppen in de buurlanden en de werkbezoeken en jongerenevenementen in de grensregio. Ik heb daardoor gezien en gehoord welke kansen en uitdagingen er zijn, en ben verrijkt en geïnspireerd door de diversiteit en rijkdom aan cultuur, natuur en de mensen die ik daar heb ontmoet. Of het nou ging om het Oud-Limburgs Schuttersfeest, de grenshoppers in de Achterhoek of de enclavesituatie in Baarle.

Bij mij blijven de grensregio’s duidelijk op het netvlies staan en heeft de grens een nieuwe en meervoudige betekenis gekregen; van belemmering tot kans en startpunt van Europa. De grenseffecten die ontstonden door verschillen in coronamaatregelen met de buurlanden hebben dit denk ik voor iedereen ook meer zichtbaar gemaakt.

Het werk maken van die kansen en belemmeringen gaat bij BZK gelukkig volop door, met een in het coalitieakkoord verankerde ambitie voor grensoverschrijdende samenwerking en gebundelde inzet op grensregio’s.

Willemieke Hornis, voormalig programmamanager grensoverschrijdende samenwerking

Aantreden nieuw kabinet

Na de langste formatie ooit stond op 10 januari het nieuwe kabinet op het bordes. Met het nieuwe kabinet is het dossier grensoverschrijdende samenwerking van de staatssecretaris naar de minister van BZK gegaan, Hanke Bruins Slot. Dit betekent dat grensoverschrijdende samenwerking nu, zoals de Duitsers zeggen, een ‘chefsache’ is. De ambitie van het nieuwe kabinet voor grensoverschrijdende samenwerking is verankerd in het coalitie akkoord: “Elke regio telt. (…) Er wordt in wet- en regelgeving rekening gehouden met de eigen positie van de grensregio’s. We werken daartoe samen met Vlaanderen, Wallonië Noord-Rijn Westfalen en Nedersaksen, waarbij knelpunten worden aangepakt.” Verder worden nog een aantal grensoverschrijdende projecten expliciet genoemd zoals betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland, betere internationale (nacht)treinverbindingen en het verstreken van internationale samenwerking om grensoverschrijdende netwerken op te rollen.

Meer lezen? Het coalitie akkoord treft u hier aan.

Hoofdlijnenbrief

Het eerste debat met de minister van BZK, waarin ze haar ambities voor de komende drie jaar heeft uitgesproken, heeft op woensdag 26 januari plaatsgevonden. Voor dit debat werd een hoofdlijnenbrief opgesteld waarin staat dat de regio’s één van de zes prioriteiten van de minister is. Bij deze prioriteit wordt ingezet op twee lijnen, waaronder de “aanpak van specifieke opgaven in de grensregio’s.” De opgebouwde samenwerking met Vlaanderen, Wallonië, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zal worden voortgezet en waar nodig worden versterkt.

De hoofdlijnenbrief kunt u hier lezen.

Werkbezoek Zeeland

Het eerste werkbezoek van minister Hanke Bruins Slot was in Zeeland op woensdag 2 februari. Fietsend en varend heeft ze locaties in Vlissingen bezocht voor de uitvoering van het investeringspakket Wind in de Zeilen (WiZ). Met dit werkbezoek wilde de minister benadrukken dat ze zich als vertegenwoordiger vanuit het kabinet (samen met haar collega’s) dan ook hard hiervoor wil inzetten om gezamenlijk het pakket uit te voeren.

Na een kennismaking met de bestuurders van de stuurgroep WiZ op het stadhuis van Vlissingen ging de minister naar de locatie waar het Justitieel Complex Vlissingen zal komen. De minister kreeg een uitleg over waar wat precies gaat komen. Daarna werd er op de fiets gestapt om naar de Kenniswerf te gaan waar Orionis werd bezocht. Orionis verzorgt omscholingstrajecten in opdracht van de gemeente. Vervolgens ging de minister naar het stationsplein van Vlissingen, waar ze van de projectleider uitleg kreeg over het Living Lab Slimme Mobiliteit. Vanuit het Living Lab wordt een programma van innovatieve projecten op het gebied van mobiliteit opgezet, met als doel om deze innovaties later in Zeeland en mogelijk in de rest van Nederland verder uit te rollen. Aan het eind van het werkbezoek stapte ze bij het station in de boot die binnenkort wordt omgebouwd tot een zelfvarend pontje. Het idee is dat deze zelfvarende pont in de toekomst toeristen en reizigers gaat vervoeren tussen het station en de binnenstad van Vlissingen.

Hier kunt u meer lezen over het werkbezoek van de minister aan Zeeland.

Beeld: ©Lex de Meester

Gesprekken Rutte met Wüst en Scholz

Minister-president Mark Rutte heeft in januari voor het eerst nieuwe Duitse Bondskanselier, Olaf Scholz, bezocht. Daarnaast heeft hij met de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, gesproken.

Op 12 januari vond het digitale gesprek tussen Rutte en Wüst plaats. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren, onder andere, duurzaamheid, kennis en innovatie. Daarnaast werd gesproken over de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Wüst heeft zijn waardering geuit voor het feit dat de samenwerking met Noordrijn-Westfalen expliciet is genoemd in het coalitie akkoord.

Zoals gebruikelijk is Rutte direct na aantreden op bezoek geweest in Berlijn bij Scholz. In het van 13 januari was het grote thema de twee nieuwe regeringen. Terwijl de regeringen nieuwe ideeën, plannen en nieuwe mensen omhelzen, is de basis tussen de twee regeringen hetzelfde gebleven: een sterke vriendschap tussen Nederland en Duitsland. Daarnaast hebben Rutte en Scholz het over bilaterale onderwerpen en internationale en Europese thema’s gehad.

Meer informatie vindt u hier.

Parlementaire zaken

Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

Voormalig staatssecretaris van I&W, Van Weyenberg, heeft op 3 december 2021 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op internationale treinverbindingen. Zo gaat hij, onder andere, in op de aanleg van een doorgaande verbinding tussen Münster en Zwolle, traject Eindhoven-Düsseldorf en een eventuele frequentieverhoging op de verbinding Antwerpen-Roosendaal.

Meer weten? Hier treft u de Kamerbrief aan.

Toekomstvisie op de effecten van thuiswerken voor grensarbeiders

Op 17 december 2021 heeft de voormalig staatssecretaris van SZW, Wiersma, de Tweede Kamer geïnformeerd over thuiswerken voor grensarbeiders. In de brief wordt in gegaan op de positie van grensarbeiders en de gevolgen van thuiswerken voor belasting- en premieheffing in grensoverschrijdende situaties. Daarnaast wordt vooruitgekeken, want het (voormalig) kabinet acht het wenselijk om thuiswerken voor grensarbeiders te faciliteren.

Hier vindt u de hele Kamerbrief.

Nieuws uit de grensregio

Artikel “‘Ons eigen landje, maar deel van Nederland’”

Op 26 januari verscheen in De Groene Amsterdammer een artikel waarin de situatie van Zeeuws-Vlaanderen wordt geschetst: “Een gebied dat de afgelopen jaren veranderde door onder andere vergrijzing, waar voorzieningen verdwenen, maar waar ook nieuwe inwoners, waaronder Belgen, een huis kochten. Waar de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen graag nog meer willen samenwerken met het buurland om voorzieningen als zorg en onderwijs in stand te houden.” Aan de hand van interviews wordt ingegaan op de uitdagingen waar Zeeuws-Vlaanderen voor staat en de grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen.

Hier kunt u het artikel in De Groene Amsterdammer lezen.

Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen

De gemeenteraad van Sluis heeft tijdens de raadsbijeenkomst van 27 januari unaniem besloten verder te willen gaan met de ontwikkeling van een masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Komend jaar gaat een projectorganisatie de plannen voor een integrale gebiedsontwikkeling verder concretiseren, samen met ouderen, jongeren, ouders, leerlingen, leerkrachten, werknemers, patiënten, winkeliers en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. De projectorganisatie gaat hen actief betrekken bij het nadenken over de inrichting van de fysieke woon-, werk- en/of leefomgeving.

Wunder news

Onlangs is er voor de trilaterale samenwerking tussen de stad Groningen, Oldenburg en Bremen een nieuwsbrief opgestart. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan actuele onderwerpen waar aan wordt gewerkt door deze drie steden. In de eerste editie stellen de burgemeesters zichzelf voor en wordt er gesproken over het “verbindende” element waterstof.

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Wunder news.

Agenda

31 maart 2022            | Grenslandconferentie in Aken