Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Het is weer tijd voor de maandelijkse grensoverschrijdende nieuwsbrief! Er is afgelopen maand weer een hoop gebeurd. In deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de Kamerbrief inzet programma Regio’s aan de Grens die naar de Tweede Kamer verstuurd, blikken we terug op de NOVI conferentie die heeft plaatsgevonden, is er uiteraard weer een rubriek met nieuws uit de regio en kijken we vooruit naar het Seminar Grensoverschrijdende Infrastructuur op 17 juni. Dit en nog veel meer is te lezen in de gloednieuwe juni editie.

Mocht je nieuwsitems willen insturen voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar marieke.meijer@minbzk.nl

Veel leesplezier!

Kamerbrief Programma Regio’s aan de Grens

“Iedere regio in Nederland heeft haar eigen cultuur, ligging en unieke karakter. De nabijheid van de buurlanden geeft de regio’s aan de grens extra kansen, maar ook specifieke uitdagingen door bijvoorbeeld verschillen in regelgeving.” Dat schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de inzet van het programma Regio’s aan de Grens beschrijft. Met het programma Regio’s aan de Grens wil het kabinet de komende jaren bijdragen aan goed wonen, werken en leven in deze regio’s.

De Kamerbrief lees je hier.

Minister Bruins Slot bij WNL

Op 22 mei zat minister Bruins Slot bij WNL op Zondag aan tafel om te vertellen over de inzet van het programma. Het fragment terugkijken doe je hier!

Seminar Grensoverschrijdende Infrastructuur

17 juni aanstaande organiseren het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het seminar Grensoverschrijdende Infrastructuur in Antwerpen. Aanleiding voor het seminar is een studie naar grensoverschrijdende samenwerking bij de totstandkoming van infrastructurele projecten. De vraag die centraal zal staan is dan ook: “Hoe te komen tot een succesvolle realisatie van Nederlands-Vlaamse projecten?”

De realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur is, gezien de verschillen tussen wet- en regelgeving als ook procedures in beide landen, complex. De studie laat echter zien dat deze verschillen niet belemmerend hoeven te zijn, zolang er maar goede randvoorwaarden gecreëerd worden. De studie biedt daarvoor oplossingsrichtingen. Nu we overgaan naar de fase van implementatie, is het delen van kennis en expertise dan ook essentieel!

Wil je deelnemen? Dat kan door een mail te versturen naar postbus.gros@minbzk.nl met je naam, functie en organisatie.

Vrijdag 17 juni 2022 | 12.00 – 18.30 uur l KAVA Congres Centrum (KCC) l Consciencestraat 41a 2018 Antwerpen

Hier leest je de hele studie.

NOVI-conferentie

Op 18 mei vond de NOVI-conferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwam de verdeling van alle 41.543.000.000 m2 van ons land uitvoerig aan bod in het plenaire programma en de inhoudelijke workshops. Ook is er gesproken over grensoverschrijdende samenwerking tijdens de workshop “The implementation of the Territorial Agenda 2030 in a cross border region in the Netherlands”.

Wil je deze en/of andere sessies van de conferentie terugkijken? Dat kan! Binnenkort zullen de opnames van de conferentie hier te vinden zijn.

Grensconferentie - Cross-border territories: fatalism or resilience?

21 en 22 aanstaande juni zal er in Parijs een hydride grensconferentie worden georganiseerd in het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, en ondersteund door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's.

Dit evenement zal gaan over de sleutelrol die grensoverschrijdende gebieden spelen, de overtuiging van Europese en nationale autoriteiten om grensoverschrijdende gebieden centraal te stellen en de ambities van Frankrijk voor grensoverschrijdende gebieden op Europees niveau.

Meer informatie over dit evenement en registratie vind je hier.

Open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel vier open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten. Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur.

Voor 2022 gelden de volgende deadlines om aanvragen in te dienen:

  • 11 september 2022
  • 11 december 2022

Hier vind je meer informatie over het aanvragen van een subsidie.

Nederlands- Vlaamse samenwerking circulaire bouw en sloop

Zuid-Nederland en Vlaanderen gaan intensief samenwerken in circulaire bouw en sloop. Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen is deze samenwerking onderschreven. In totaal negen partijen gaan samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voorbereiden voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland. 

Hier vind je meer informatie over dit project.

B- solutions 2.0 open voor voorstellen!

Het B-solutions 2.0 project is nu open om voorstellen in te dienen. Het project komt voort uit B-solutions en is bedoeld om administratieve lasten voor de interne grenzen binnen de EU te verlagen.  De deadline voor het indienen van b-solutions 2.0 voorstellen is 21 oktober 2022, maar voorstellen worden ook geselecteerd tussen 13 mei en 30 juni 2022.

Lees op de website van B- solutions 2.0 meer over de aanmeldingseisen en procedure.

Nieuws uit de Regio

  • Beëindiging tramlijn Maastricht- Hasselt

De Vlaamse regering heeft laten weten te stoppen met het project Tram Maastricht – Hasselt.  Hiermee komt er na bijna achttien jaar een eind aan de plannen voor een tramverbinding tussen de beide Limburgse hoofdsteden Maastricht en Hasselt.

Meer lezen over de beëindiging van dit project doe je hier.

  • Waterstof Samenwerking Euregio Maas- Rijn

Een Nederlands- Duits- Vlaams consortium van 9 partners heeft de krachten gebundeld om een boost te geven aan de ontwikkeling van waterstof innovatie en kennisdeling in de Euregio Maas-Rijn. Dit is de eerste stap richting een grootschalig project gericht op schone waterstof economie. Door grensoverschrijdende samenwerking op dit niveau willen de partners de opkomst van een waterstofeconomie in het gebied versneld faciliteren.

Wil je meer informatie? Dat lees je hier.

  • Invloed van grensverkeer op verspreiding coronavirus

Het ontmoedigen van grensverkeer of het daadwerkelijk ‘sluiten’ van grensovergangen heeft de afgelopen jaren nauwelijks invloed gehad op de verspreiding van het coronavirus. "Een pandemie stoppen door de grens te sluiten is totaal absurd." Dat concludeert een panel van experts in een onderzoek dat op verzoek van de grensregio’s tussen Nederland, Duitsland en België is uitgevoerd door Maastricht University.

Benieuwd naar meer informatie over het onderzoek? Dat vind je hier.

  • Pfas en de Hedwigepolder 

In Zeeland ontstond vorig jaar zomer onrust over de mogelijke aanwezigheid van pfas in de Westerschelde. Dat was nadat aan het licht was gekomen dat chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, vlak bij Antwerpen, jarenlang pfas heeft geloosd in de Schelde. Half mei heeft er een ruime meerderheid van de Tweede Kamer de oproep gedaan om de dijk, om de ontpoldering van de Hedwigepolder door te zetten, pas door te breken wanneer er meer duidelijkheid is over de vervuiling van de Westerschelde door pfas. Het kabinet moet nu beslissen of de wens van de Kamer wordt uitgevoerd. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder deze maand gezegd dat pfas geen reden is om de ontpoldering stil te zetten.

Het nieuwsbericht lees je hier.

Agenda

  • 17 juni Seminar Grensoverschrijdende Infrastructuur
  • 21-22 juni Grens conferentie – Cross- Borders territories: fatalism or resilience?