Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Terwijl buiten maart zijn staart roert en de sneeuw in de lucht hangt, zitten in de Kroningszaal van het historische Raadhuis in Aken bijna 400 ondernemers, ambtenaren en medewerkers van uitvoeringsorganisaties en onderwijsinstellingen, die zich allemaal bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking op verschillende vlakken.  De vierde Grenslandconferentie Nederland – Noordrijn-Westfalen (NL-NRW) op 31 maart 2022 stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Zowel in de verschillende workshops gedurende de dag als tijdens het podiumprogramma en het grensoverschrijdende Bestuurlijke Overleg.

Op de verschillende thema’s van de Grenslandagenda NL-NRW is namelijk veel bereikt de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning, onder andere door het werk van EURIEC (EURIEC). Een mijlpaal in grensoverschrijdende arbeidsmarkt is de vorming van de GrensInfoPunten (GIPs) die inwoners aan beide kanten van de grens informeren over wonen, werken en studeren in het buurland. Enkele mooie cijfers over dat laatste thema: In 2021 hebben in totaal 1.540.733 personen de website van de GIPs bezocht en hebben de InfoPunten op de grens tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland samen 10.248 grenspendelaars geadviseerd in totaal 24.472 contactmomenten. Tegelijkertijd worden er tijdens de conferentie ook ambities geformuleerd over de toekomst: zo wordt er onderzocht of de thema’s Water en Stikstof kunnen (of moeten) worden toegevoegd aan de agenda. Daarnaast plaatst het ‘nieuwe normaal’ van hybride werken, werknemers en werkgevers in de grensregio voor nieuwe administratieve uitdagingen wat betreft fiscaliteit en sociale zekerheid. Ook daar was aandacht voor in Aken.

Benieuwd naar het podiumprogramma in Aken? Deze is hier terug te kijken (het programma begint op 09.00 min).

We kijken terug op een geslaagde Grenslandconferentie en ook alweer vooruit naar de vijfde editie in Nijmegen. En in de tussentijd genoeg om met elkaar aan te werken. Om de minister van BZK te quoten: ‘Deze Grenslandconferentie vindt jaarlijks plaats maar de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen gaat iedere dag door.’ 

Wilt u meer lezen over de afgelopen Grenslandconferentie? Via deze link vindt u meer informatie.

Veel leesplezier met onze gloednieuwe nieuwsbrief!

Grenslandprijs

Tijdens de Grenslandconferentie is voor de derde keer de Grenslandprijs uitgereikt. De Grenslandprijs is een prijs voor projecten die zich inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

In totaal hadden zich voor deze editie van de prijs 34 projecten aangemeld. Deze inzendingen zijn beoordeeld door een driekoppige jury bestaande uit: Werner Schaurte-Küppers voorzitter van de Duits-Nederlandse Handelskamer, Anouk Bollen directeur van ITEM aan Maastricht University en Merlijn Schoonenboom journalist, historicus en auteur. Dit zijn mensen die zich persoonlijk inzetten voor het overbruggen van onderlinge verschillen en versterken van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Zij selecteerden de volgende finalisten:

EnerPro stimuleert mkb-bedrijven in de Duits-Nederlandse grensregio om energiebesparende en CO2-arme technologieën te ontwikkelen en is uitgeroepen tot de uiteindelijke winnaar van de Grenslandprijs!

Digipro, een Nederlands-Duits project speciaal voor mkb-bedrijven in de grensregio die kansen zien in de digitale transformatie. Via DigiPro ontvangen mkb-bedrijven begeleiding bij de ontwikkeling van intelligente producten, processen en modellen.

EMRLingua beoogt de versterking van de waarde van de buurtalen Frans, Duits en Nederlands en de aandacht voor interculturele competenties op basisscholen en vmbo/mavo-onderwijs in de Euregio Rijn-Maas.

Beeld: ©Peter Müllenberg Photostique

Werkbezoek Emmen door minister van BZK

Een van haar eerste Regio Deal werkbezoeken leidde de minister van BZK naar Emmen, waar onder andere de kracht van de regio en grensoverschrijdende samenwerking op de agenda staat.

De minister begon haar bezoek in de modelwoning in Emmen. Deze woning maakt onderdeel uit van een proeftuin waarin onderzocht wordt hoe woningeigenaren met een smalle beurs hun huizen toch kunnen verbeteren. Tijdens een gesprek met twee wijkbewoners wordt haar duidelijk op welke manier de Regio Deal helpt.

Daarna werd de minister geïnformeerd over wat de Regio Deal verder nog meer heeft gebracht in de regio. Als laatste activiteit sprak de minister met één van de 100 deelnemers van het project New Jobportunities. Dit project begeleid niet-uitkeringsgerechtigden naar werkgevers in het grensgebied van zowel Nederland als Duitsland.

Wilt u meer weten over het werkbezoek? Via deze link treft u meer informatie aan.

Beeld: ©Jarno Kraayvanger

Werkbezoek staatssecretaris Heijnen aan Enschede

Staatssecretaris Heijnen van I&W heeft op 21 februari een werkbezoek gebracht aan Twente. Het werkbezoek stond in het teken van spoorvervoer. De staatssecretaris liet zich op de hoogte stellen van de kansen en mogelijkheden van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster. Zij bezocht onder meer het station van Enschede, waar nu nog twee stootblokken op de rails een doorgaande grensoverschrijdende spoorverbinding blokkeren.

Hier treft u meer informatie aan over het werkbezoek van de staatssecretaris.

Interreg

De eerste oproepen in het kader van het programma voor Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) zijn inmiddels gelanceerd en staan open voor het indienen van projecten. De projecten binnen Interreg richten zich op het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, vervoer en duurzame energie.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden en deadlines treft u hier aan.

Achtergrondstukken en artikelen

In deze nieuwe rubriek delen we graag achtergrondstukken en artikelen met u die betrekking hebben op de grensregio en/of leefbaarheidsvraagstukken in regio’s aan de grens.

 • Brede welvaart Zuidoost Friesland: inwoners grote dorpen meest tevreden.
  In Zuidoost Friesland zijn inwoners van de grotere dorpen (1500 – 5000 inwoners) het meest tevreden over de verschillende aspecten van brede welvaart. Zij geven het hoogste cijfer voor de leefbaarheid, tevredenheid met het leven, sociale contacten, veiligheid, de woning en woonomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP, binnen het kader van de Regio Deal Zuidoost Friesland. LINK
 • Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor veertien gemeenten.
  Minister De Jonge heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken de nieuwe selectie aardgasvrije wijken bekendgemaakt. Gemeenten zetten in op stapsgewijze aanpakken, lage temperatuur-warmtenetten, ontzorgen van bewoners en verbinding met andere opgaven. LINK
 • Waarom de bruggen uit Pekela verdwijnen.
  Het overdragen van zorgtaken aan gemeenten zou de lokale democratie nieuw leven inblazen, was de belofte. Maar vanwege structurele financiële problemen moet er vooral bezuinigd worden, blijkt in Pekela, waar zeker zo’n 22 van de 34 bruggen zullen verdwijnen. ‘Daar ben je geen raadslid voor geworden.’ LINK
 • Rijdt er nog een bus door het dorp? Gebrekkige voorzieningen kunnen leiden tot democratisch onbehagen.
  De bereikbaarheid van voorzieningen neemt af. Geografen en bestuurskundigen zien dat als bron van het groeiende ‘maatschappelijk onbehagen’. Wat kan de gemeente doen? LINK

Nieuws uit de grensregio

Het waterstof tiny house in Den Haag

Inhakend op het debat in de Tweede Kamer over verduurzaming van huizen, heeft de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe een waterstof tiny house voor het gebouw van de Tweede Kamer gezet. Het huisje van 32 vierkante meter is voorzien van een cv-ketel op waterstof en laat de voordelen van deze manier van verwarmen goed zien: het is een eenvoudige, betaalbare en comfortabele manier om aardgasverbruik terug te dringen.

Campus Papenburg

De samenwerking tussen de universiteiten van Groningen en Oldenburg wordt verder verdiept door een gezamenlijke locatie in Papenburg te creëren. Het doel van deze nieuwe campus is de kennisoverdracht binnen de regio en de samenwerking met lokale partners rondom te campus. De samenwerking tussen de universiteiten van Oldenburg en Groningen en de economische regio Papenburg – Dörpen zal zich toespitsen op onderwerpen die voor de regio van centraal belang zijn zoals energie, gezondheid, een duurzame samenleving en digitalisering.

Hier kunt u meer lezen over de nieuwe campus.

Grensoverschrijdende waterstofprojecten

De provincies Drenthe en Groningen en de Duitse deelstaat Nedersaksen gaan een grensoverschrijdende samenwerking aan voor het ontwikkelen van waterstofprojecten. De provincies en deelstaat willen de ‘Hydrogen Valleys’ aan beide kanten van de grens met elkaar verbinden, bestaande waterstofprojecten aan elkaar koppelen. De komende maanden zullen de regio’s de samenwerking concreter maken en waar mogelijk breder trekken.

Hier kunt u meer lezen over de grensoverschrijdende waterstofprojecten.

Agenda

 • 17 juni             -          Seminar grensoverschrijdende infrastructuur