Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Het is weer tijd voor de maandelijkse grensoverschrijdende nieuwsbrief! De regio’s aan de grens hebben kansen voor verdere ontwikkeling, juist ook door samenwerking met de andere kant van de grens. Dat zien we mooi terug bij de toekenning door het Kabinet van geld uit het Nationaal Groeifonds. Zo is 105 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Rail Gent Terneuzen. Voor de Einstein Telescope in Limburg is een voorwaardelijke toekenning gedaan van 42 miljoen euro en een reservering van nog eens 870 miljoen euro. Naast het verzilveren van kansen is ook het wegenemen van grensbelemmeringen cruciaal. Een voorbeeld hiervan is de erkenning over de grens van rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. De verantwoordelijke bewindspersoon van I&W heeft aangegeven positief te staan tegenover deze erkenning, en hier verder aan te werken. Dit en meer is allemaal te vinden in deze nieuwsbrief!

Veel leesplezier met onze nieuwe mei editie!

105 miljoen euro voor goederenlijn Gent – Terneuzen

Het kabinet heeft besloten 105 miljoen euro uit te trekken voor het grensoverschrijdende project Rail Gent – Terneuzen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. Het project moet de knelpunten in het goederenvervoer oplossen in het havengebied, de aansluiting op het Europese goederenspoornetwerk verbeteren en de capaciteit vergroten.

Met het geld kunnen drie projecten worden uitgevoerd: 

  • een nieuwe verbinding op de oostelijke kanaaloever tussen Axel en Zelzate, 
  • een zuidoost-boog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug
  • een noordelijke ontsluiting en uitbreiding op de westoever. 

De planning is om deze projecten uit te voeren tussen 2025 en 2030.

Wil je hier meer over lezen? Klik hier.

Einstein Telescope

Einstein Telescope wordt een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. De bouwtijd is hiervan is bijna 10 jaar. Het is een toonaangevend internationaal project met een grote potentiële impact op de Nederlandse wetenschap, economie en maatschappij. Rond 2025 besluit een nog te vormen internationaal gremium of Einstein Telescope naar Nederland komt of naar Italië gaat. Er is door het Groeifonds besloten om ter voorbereiding een investering te doen ter waarde van € 42 miljoen en daarnaast een reservering te maken voor de investering van € 870 miljoen in de bouw wanneer het observatorium naar Nederland komt.

Klik hier voor meer informatie.

Samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland

Afgelopen 20 april is het samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland van start gegaan. De officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie vond plaats op 11 april 2022. In totaal zal er meer dan 450 miljoen euro ter beschikking staan voor grensoverschrijdende projecten tussen Nederland en Duistland in de programmaperiode 2021-2027.

Lees hier meer over de officiële start van het programma.

Thalassa Top

Op 19 april hielden de Belgische en Nederlandse regeringen een gezamenlijke ‘Thalassa Top’ in Gent. Aan dit overleg namen naast Minister President Mark Rutte maar liefst 12 ministers en staatssecretarissen deel, waaronder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) Bruins-Slot.

Tijdens zo’n Thalassa Top wordt de balans opgemaakt van de samenwerking en wordt besproken hoe de relatie tussen Nederland en België kan worden versterkt. De Russische oorlog tegen Oekraïne en de gevolgen daarvan stonden bovenaan de agenda. Naast het thema veiligheid & weerbaarheid was er ook veel aandacht voor duurzaamheid, vermindering van fossiele energie en de strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad. In de slotverklaring staat aangegeven dat de polsslag van de samenwerking tussen Nederland en België ligt in de grensregio waar er nabijheid is tussen buren, collega’s, zakenpartners, vrienden en familie aan weerszijden van de grens. Om de nauwe relaties te bevorderen, zullen verdere stappen genomen worden voor het vermijden en wegnemen van grensbelemmeringen, op basis van feiten en behoeften uit de praktijk.

Meer weten? Lees hier meer over afgelopen Thalassa Top.

Kamerbrief verkenning voorkomen problemen door verschillen coronaregels in grensregio's

Begin april heeft Minister Bruins Slot (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van de motie-Amhaouch-Palland. Deze motie verzoekt de regering kennis te nemen van de Coronaresolutie van de EUREGIO-Raad, hierover met grensregio's en grensgemeenten in gesprek te gaan en te verkennen hoe problemen als gevolg van verschillen in coronaregels zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

De gehele Kamerbrief lezen? Dat doe je hier.

EU investeert miljard in Zuid-Nederland

Duurzaam bouwen in Zuid- Nederland krijgt een duwtje in de rug van de Europese Unie. De EU steekt 410 miljoen euro in Zuid-Nederland ter bevordering van de regionale economie en de versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, landbouw en gezondheid. Daarnaast komt er nog eens ruim 550 miljoen bij voor grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen en Duitsland. Een nieuwe reeks programma’s moet de komende jaren regionale bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in staat stellen om samen oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie? Klik hier.

Kamervragen grenzen aan rijbewijzen landbouwvoertuigen

Minister Harbers, van Infrastructuur en Waterstaat, geeft antwoorden op Kamervragen over het T-rijbewijs in de grensregio. De gestelde vragen gingen over de verschillen in de eisen aan het rijexamen voor landbouwvoertuigen in Nederland, België en Duitsland. In de beantwoording op de Kamervragen geeft de minister erkenning over de grens van rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. Minister Harbers heeft aangegeven positief te staan tegenover deze erkenning, en hier verder aan te werken.

Wil je meer weten over de gestelde Kamervragen en antwoorden? Kijk dan hier.

Ambassadeurs college Nederland, Belgie en Vlaanderen

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan is de Nederlandse ambassadeur voor België sinds 2020. Begin april gaf hij een lezing over de relatie tussen Nederland en België.

Hier kun je het college terugkijken!

B- solutions 2.0 nu open voor voorstellen!

Het B-solutions 2.0 project is nu open om voorstellen in te dienen. Met dit traject ondersteunt de Europese Commissie in het beslechten van grensbelemmeringen. De deadline voor het indienen van b-solutions 2.0 voorstellen is 21 oktober 2022.

Lees op de website van B- solutions 2.0 meer over de aanmeldingseisen en procedure.

Nieuws uit de grensregio

  • Conferentie Euregionale veiligheid

De gemeente Apeldoorn organiseert in samenwerking met Duitse en Nederlandse partners op 12 en 13 mei een conferentie met als thema Veiligheid in grensoverschrijdende samenwerking. Op het programma onder andere bijdragen van hoogleraar Internationale Betrekkingen en terrorisme-expert Prof. dr. Beatrice de Graaf, van Dr. Daniela Lesmeister, hoofd van de afdeling Politie van het Innenministerium NRW, en van Dr. Lodewijk Asscher, voormalig vicepremier en verbonden aan het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Het is niet meer mogelijk om fysiek deel te nemen, maar niet getreurd want een deel van het programma is ook online te volgen. Het gaat om donderdag 12 mei 13.00 – 14.30 uur en vrijdag 9.00 – 10.30 uur. Heeft u hiervoor belangstelling? Deelnemen kan via onderstaande link. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Nederlands: medialive.nl/apeldoorn/20220512/

Duits: medialive.nl/apeldoorn/20220512/du/

  • Nieuwe grensoverschrijdende samenwerking politie

De lokale politie Damme/Knokke-Heist en Politie Zeeland-West-Brabant trekken samen op in de grensstreek België-Nederland. De grensoverschrijdende samenwerking is mogelijk dankzij het Benelux-politieverdrag. Hierdoor kan een agent uit de Benelux in elk van de drie landen onder bepaalde voorwaarden het verkeer regelen, identiteitscontroles uitvoeren en individuen of groepen escorteren om de openbare orde en de veiligheid te garanderen.

Wil je meer weten? Lees het hier.

  • Grensoverschrijdende theatervoorstelling “Wat löppt”

19 april trad de grensoverschrijdende toneelgroep “Wat löppt” op in Den Haag. De voorstelling werd gespeeld door jongeren uit de Nederlandse stad Winschoten en de Duitse deelstaat Leer. De voorstelling ging over grenzeloze problematieken en de huidige situatie in Oekraïne.

Agenda

  • 12 & 13 mei Euregionale Veiligheidsconferentie in Apeldoorn
  • 13 mei Brede Welvaart Conferentie – Stadsregio Parkstad Limburg. Meer info? Klik hier.
  • 17 juni Seminar Grensoverschrijdende infrastructuur in Antwerpen.