Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingstraject gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen.

Voorlichtingcampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2020 en definitieve verdeling 2019 bekend

De voorlopige verdeling 2020 evenals de definitieve verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn opgenomen bij dit bericht op rijksoverheid.nl. Deze bevatten ook de definitieve budgetten 2019 voor het Bbz.

Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2020 en definitieve verdeling 2019 bekend

Start onderzoek WGA: Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Op 1 oktober is het UWV,  in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting.

Start onderzoek WGA: Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Opleidingskosten aftrekbaar van transitievergoeding

Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf, aftrekken van de transitievergoeding.

Opleidingskosten aftrekbaar transitievergoeding

Ondersteuning verlengd voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering.

Ondersteuning verlengd voor ouderen die werkloos worden

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag