Nieuwsbrief Nationale Bijenstrategie 2020 editie 2

Benieuwd wat er in Nederland gebeurt om de bijensterfte en daling van andere bestuivers te stoppen? Lees dan de nieuwsbrief van de Nationale Bijenstrategie. Kom erachter aan welke bij-vriendelijke projecten de meer dan 80 partners werken.

Save the date: Bijensymposium 2020

Noteer 17 september alvast in je agenda voor het Bijensymposium 2020 dat plaatsvindt in het Provinciehuis Maastricht of als e-symposium. Het Citaverde College en de Provincie Limburg organiseren dit symposium met het thema: bijen en buitengebied. Bijen en andere bestuivende insecten hebben het na zeven jaar nationaal bijenbeleid onverminderd moeilijk, vooral in het buitengebied. Daarom is een transitie noodzakelijk van kleine pilotprojecten naar duurzame en grootschalige aanpassingen in de dagelijkse praktijk. 

Deze vijfde editie van het symposium vraagt alle partijen wat voor die transitie nodig is.

Uitnodiging voor het bijensymposium van 17 september in Maastricht.

Website Nationale Bijenstrategie online!

De Nationale Bijenstrategie heeft sinds deze maand haar eigen website.
Benieuwd geworden? Kijk dan snel verder! 

Logo van de Nationale Bijenstrategie

Bij-vriendelijke partner in de spotlights: Witteveen Groenprojecten en Advies

De Nationale Bijenstrategie is weer een partner rijker. Namens Witteveen Groenprojecten en Advies, in het Friese Dronryp, heeft Lisa van Dijk de Nationale Bijenstrategie ondertekend.

Lisa: "De aftakeling van het leefgebied van bestuivers gaat ons aan het hart. Wij als groen adviesbureau willen en kunnen hier iets aan doen. Ons inzetten voor de bestuivers is een missie waar we graag bij aansluiten en een kans die we in al onze projecten willen benutten."

Lees het hele interview hier. 

Vrouw die poseert voor een gebouw met de ondertekende Bijenstrategie
Beeld: ©Witteveen Groenprojecten en Advies / Witteveen Groenprojecten en Advies

Help jij mee met hommels tellen?

Naturalis is op zoek naar mensen die mee willen helpen met hommels tellen tot 30 september 2020. De gegevens van de telling geven inzicht in trends over hoe het met de Nederlandse bijen gaat. Door een meetnet op te zetten voor de meest toegankelijke en opvallende bijengroep, de hommels, komt er inzicht in de veranderende patronen van verspreiding en aantallen.

Lees hier hoe je kunt meehelpen.

Voorkant handleiding Landelijk Meetnet Hommels
Beeld: ©bestuivers.nl / Bestuivers.nl

Potentie van bloemrijke bermen als nestelplek voor wilde bijen

Naast zorg voor voldoende voedsel (bloemen) draagt het creëren van voldoende geschikte nestlocaties bij aan het verbeteren van het leefgebied van de wilde bij. Het overgrote deel van de Nederlandse wilde bijensoorten maakt een ondergronds nest en heeft dus geen baat bij de bekende bijenhotels.

Nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research geeft meer inzicht in de factoren die bepalen in hoeverre bloemrijke grasstroken, zoals wegbermen, geschikt zijn als nestelplek.

Rapport WUR nestelmogelijkheden wilde bijen in bloemrijke bermen

Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning

Op 24 juni is de eerste stap gezet om het Groene Cirkel Bijenlandschap internationaal te laten registreren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit, ook wel een Verified Conservation Area genoemd (VCA). Berend Potjer, gedeputeerde Natuur voor de Provincie Zuid-Holland, zette daarvoor zijn handtekening.

Lees meer over het Groene Cirkel Bijenlandschap.

2 bijen bestuiven gele bloem
Beeld: Pixabay

Doe mee met de Europese Bijen Award

Sinds 2014 zet de Europese Bijenaward innovatieve projecten uit heel Europa in de spotlights, waar de focus ligt op de bescherming van bestuivers in een landbouwomgeving.

Aanmelden kan tot 4 september.

The European Bee Award wordt georganiseerd door de European Landowners (ELO) en de European Agricultural Machinery (CEMA). 

Afbeelding met tekst die oproept tot deelname aan de Europese Bijenaward

Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

De financiële sector loopt risico’s door biodiversiteitsverlies. Dit komt uit onderzoek van de Nederlandse Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat werd gepubliceerd in juni. Ze brachten de risico’s van biodiversiteitsverlies voor de sector in beeld.

Meer lezen over hun onderzoek?

Honingbij op bloem met opvliegend stuifmeel
Beeld: Pixabay

Notificatiemail nieuwsbrief opnieuw verstuurd

Helaas is de notificatiemail na publicatie van deze nieuwsbrief niet naar alle abonnees verstuurd. Dus misschien ontvang je deze mail voor de 2e keer.

Onze excuses voor het ongemak.