Nieuwsbrief Nationale Bijenstrategie 2021 editie 7

Benieuwd wat er in Nederland gebeurt om de bijensterfte en daling van andere bestuivers te stoppen? Lees dan de nieuwsbrief van de Nationale Bijenstrategie. Kom erachter aan welke bij-vriendelijke projecten de meer dan 80 partners werken.

Even voorstellen: BeeSerious, nieuwe bij-vriendelijke partner Nationale Bijenstrategie

Stichting BeeSerious zet zich in om bijen te behouden. Vanuit hun werkplaats in Schiedam beheren ze ongeveer 16 bijenstandplaatsen in heel Zuid-Holland. Daarbij gaat het niet zozeer om de bestuiving of de productie van honing, maar vooral om het verbeteren van de gezondheid van de honingbijen. Namens Stichting BeeSerious ondertekende Alwine van Winsen de Nationale Bijenstrategie. We stellen haar een aantal vragen.

Lees verder voor het hele interview.

Alwine van Winsen en John de Greef van Bee Serious met het ondertekende bordje voor de NBS
Beeld: ©BeeSerious / BeeSerious

Bezoekers tuincentra krijgen tips voor het makkelijk vergroenen van hun tuin

De snelle klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit merken we allemaal. Tuinbranche Nederland onderneemt actie en bedacht hiervoor Groene Klimaatpleinen voor tuincentra. Bij dit plein krijgen bezoekers informatie en inspiratie voor het vergroenen van hun tuin. Zo maakt Tuinbranche Nederland het leuk en makkelijk om bij te dragen aan een betere leefomgeving. Op dit moment zijn er al 27 klimaatpleinen en volgen er dit jaar nog meer.

Lees meer over de Groene Klimaatpleinen.

Groene Klimaatplein in tuincentrum
Beeld: ©Tuinbranche Nederland / Tuinbranche Nederland

Feestelijke opening bijenoase 20 mei 2021

Bee Foundation heeft in 2019 Bijenoase ’t Sluisje Zeist-West aangelegd. Vorig jaar vlogen hier al bijna 100 soorten insecten waaronder 56 soorten bijen! Dat resultaat was reden voor een feestje op een wel heel bijzondere dag: de wereld-bijendag op 20 mei! Zowel online als offline was er van alles te zien en te beleven.

Lees en bekijk meer over Bijenoase ’t Sluisje.

Bijenoase 't sluisje in Zeist
Beeld: ©Bee Foundation / Website Bee Foundation

De Bijenkorf en Staatsbosbeheer samen in actie voor de wilde bij

Een mooie samenwerking van warenhuis de Bijenkorf, Buitenfonds en Staatsbosbeheer. Samen zetten ze zich in voor de wilde bij. De Bijenkorf draagt via het Buitenfonds financieel bij en zet ook eigen vrijwilligers in. Zo krijgen boswachters hulp van medewerkers van de Bijenkorf om de leefomstandigheden te verbeteren. Wilde bijen krijgen hierdoor meer nestelmogelijkheden en het voedselaanbod verbetert. Ook zorgt de Bijenkorf voor de aanleg van bijenbanken en het aanplanten van een nectarbos.

Meer lezen over deze samenwerking.

Directeur van Staatsbosbeheer, Sylvo Thijsen en CEO van de Bijenkorf, Giovanni Colauto, boren gaatjes in houten palen voor de bijen
Beeld: ©Staatsbosbeheer / Website Staatsbosbeheer

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en bestuivers

Vanaf 2023 komt er een nieuw GLB. Nu denk je misschien: wat heeft dit te maken met de Nationale Bijenstrategie (NBS) en bestuivers? Meer dan je denkt. Nieuw in het GLB zijn de eco-activiteiten. Dit zijn maatregelen die boeren kunnen toepassen in het veld die goed zijn voor milieu, biodiversiteit en het landschap. Deze eco-activiteiten zijn belangrijk voor de omslag naar een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw.

Een voorbeeld van een eco-activiteit is een bloemrijke akkerrand of grasland met kruiden. Hiermee help je de bestuivers. De eco-activiteiten dragen dus zo ook bij aan het doel van de NBS: meer bestuivers, nu en in de toekomst!  

Lees meer over het nieuwe GLB. Of luister naar de podcasts.

Landbouwgrond met horizon
Beeld: ©Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Flevolandse boeren werken via slootkantenproject aan biodiversiteit

We vertelden al eerder over het pilotproject 'Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit'. Flevolandse boeren maaien gefaseerd de slootkanten voor een betere biodiversiteit. Dit project geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland. We zijn een jaar verder. Nieuwe Oogst sprak met biologisch akkerbouwer Robert Timmerman uit Biddinghuizen. Wij hebben dit samengevat. 

Lees hoe het gaat met het project 'Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit'.

Slootkant in de polder voor een deel gemaaid en voor een deel begroeid
Beeld: Pixabay

NK tegelwippen: een tussenstand

Ben je ook benieuwd hoeveel tegels al zijn vervangen door groen? En welke gemeente koploper is? We namen een kijkje op de website nk-tegelwippen.nl voor de tussenstand.

De tegelteller geeft nu 496.335 gewipte tegels aan voor heel Nederland! En de gemeente die voorstaat en kans maakt op de Gouden Tegel is Rucphen, met 22.339 gewipte tegels. Gevolgd door Gorinchem met 15.342 tegels. We controleerden de aantallen vlak voor verzending van onze nieuwsbrief.

Wil je nog meedoen? Lees hoe je je opgeeft.

Stoep met Logo NK Tegelwippen 2021
Beeld: NK Tegelwippen

Op zoek naar de Aziatische hoornaar

Vorig jaar zijn er meer nesten van de Aziatische hoornaar bijgekomen. Deze soort staat op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Dat betekent onder andere dat deze exoot schadelijk kan zijn voor de inheemse natuur en biodiversiteit. Ook kan deze schadelijk zijn voor de bijenhouderij. Lidstaten moeten daarom maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan.

Er zijn te weinig experts om alle nesten op te sporen. Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan EIS Kenniscentrum Insecten (EIS) gevraagd om voorlichtingsmateriaal te maken. Dit materiaal kan iedereen met algemene kennis van insecten gebruiken. Zo kunnen veel meer mensen zelf de nesten opsporen.

Lees meer over de Aziatische hoornaar en leer ze herkennen door het voorlichtingsmateriaal.

Aziatische hoornaar
Beeld: ©Fotograaf Gilles San Martin / Fotograaf Gilles San Martin

Meld je aan voor de European Bee Award 2021!

De Bee Award zet zich in voor gezamenlijke oplossingen voor biodiversiteit. De award is een initiatief van de Europese Organisatie van Landeigenaren (in het Engels: ‘European Landowners’ Organization’) en de Europese vereniging voor landbouwmachine-industrie (in het Engels: ‘European Agricultural Machinery Industry Association’). Ze belonen projecten die bestuivers beschermen.

Dit jaar zijn de projecten zo ingedeeld:

  1. Landbeheerpraktijken
  2. Innovatieve technologische oplossingen
  3. Speciale vermelding van de jury. Dit geldt voor een klein of nieuw project, boerderij of initiatief

Valt jouw project of initiatief onder een van deze onderwerpen? En wil je meedoen? Meld je dan aan voor 10 september 2021.

Meer lezen en aanmelden? (Je gaat naar een Engelstalige website).

Aanmeldformulier Bee Award
Beeld: Website European Landowners' Organization

Terugkijken webinar: Zo zoemt jouw gemeente; de praktijk van groenbeheer

Op donderdag 24 juni organiseerde Nederland Zoemt een webinar over de praktijk van groenbeheer voor gemeenten. Experts uit de praktijk deelden hun verhaal over hoe je kunt werken aan bloemrijke bermen. Maar ook over hoe je als burgerinitiatief samen met de gemeente kunt werken aan ecologisch bermbeheer.

Dit webinar werd georganiseerd door Nederland Zoemt, een programma waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samen met gemeenten in actie komen voor de wilde bij. Andere partners die hieraan meewerkten waren: Jub Holland, Griffioen Wassenaar, TAUW en TP Solar.

Heb je dit webinar gemist? Kijk het dan terug en bekijk ook de presentaties op de website van Nederland Zoemt.

Bloemrijke bermen
Beeld: Pixabay