“We moeten elkaar opzoeken als samenwerkingspartners.” - PPS Post juni 2019

In deze editie van PPS Post een dubbelinterview over de nieuwe sectie contractmanagement binnen het Rijksvastgoedbedrijf. We spreken met Manon Dijkman van Barbera van Schaik, die vol enthousiasme aan hun nieuwe functie zijn begonnen. “We willen echt een nieuwe impuls geven aan DBFMO”.

Nieuwe sectie contractmanagement hecht aan open gesprek met marktpartijen

Sinds 1 januari 2019 bestaat binnen het Rijksvastgoedbedrijf een aparte sectie contractmanagement. Voor marktpartijen en collega’s betekent dat: nieuwe rollen en nieuwe gezichten in de organisatie. Met twee van hen praten we over de taken van deze sectie, over ambities en uitdagingen: “We moeten vaker het gesprek aangaan met de marktpartijen en elkaar opzoeken als samenwerkingspartners”.

© Hajo Magré

Kei 7: Maatschappelijke waarde Rijksvastgoed

‘We kunnen massa maken, dingen uitproberen en opschalen’, zegt staatssecretaris Raymond Knops in nieuwe editie van het online magazine Kei van het Rijksvastgoedbedrijf dat dit keer in het teken staat van het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP). ‘Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een stevige positie op de vastgoedmarkt. Daarmee kunnen we een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van het regeerakkoord. Maar dat kunnen we niet alleen. We willen daarom met partners samenwerken om regionale en lokale initiatieven te stimuleren. Daar gaat dit ontwikkelprogramma over.’

© RVB

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat een geactualiseerde inkoopplanning. Hierin staan de door RWS voorgenomen opdrachten van meer dan 144.000 euro voor het komende jaar. Onlangs is de update van juni 2019 verschenen.

© RWS

Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak

De flinke en complexe bouwopgave voor de Nederlandse infrastructuur in de komende decennia vraagt om een gezamenlijke, nieuwe aanpak van Rijkswaterstaat en de bouwsector. Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld welke stappen zij wil zetten voor een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Grond-, Weg- en Waterbouwsector zodat risico’s beter worden beheerst en de benodigde innovaties worden gerealiseerd.

Topvrouw van Rijkswaterstaat Blom gaf hierover een interview aan Cobouw, dat verscheen onder de titel Topvrouw Rijkswaterstaat wil schoon schip maken: ‘Nieuwe contracten moeten risico’s indammen’.

© RWS

Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd

De landelijke criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn geactualiseerd. De website van MVI geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Het Rijk stelt al jaren inkoopcriteria beschikbaar voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Deze tool helpt om ambities concreet te maken en draagt bij aan een uniforme uitvraag richting de markt.

© RWS

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie over PPS bij het Rijk ga naar onze website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl

Voor eerdere edities van de PPS Post, kijk op onze archiefpagina.