PPS Post

Nieuwsbrief over publiek-private samenwerking (PPS) bij het Rijk. U blijft op de hoogte van lopende en te starten PPS-projecten. U ontvangt aankondigingen van evenementen. En de nieuwsbrief attendeert u op belangrijke publicaties.

Afzender
Ministerie van Financiën
Frequentie
10 tot 12 keer per jaar

1 editie