Opgericht: PPS Platform Rijkshuisvesting – PPS Post april 2020

In deze editie van PPS Post belichten we de oprichting van het PPS Platform Rijkshuisvesting. Coördinator Barbera van Schaik en contractmanager Martin Speelman vertellen over de focus, de uitdagingen én hun persoonlijke drijfveren. 

Opgericht: PPS Platform Rijkshuisvesting

Eind 2019 is het PPS Platform Rijkshuisvesting opgericht. Met als doel kennis over DBFMO-contracten te delen, borgen en door te ontwikkelen. En om binnen het Rijk eenduidig te zijn in de uitvoering ervan. In eerste instantie samen met staatspartijen, maar later ook met de markt. Barbera van Schaik, coördinator DBFMO-contracten Rijksvastgoedbedrijf en Martin Speelman, contractmanager Dienst Justitiële Inrichtingen, over de focus, de uitdagingen én hun persoonlijke drijfveren.

Lees hier het volledige interview

rvb
© rvb

Werk en aanbestedingen gaan zoveel mogelijk door

Het coronavirus (COVID-19) en de aanpak ervan raken iedereen. Ze hebben ook impact op het werk waar Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf samen met de markt verantwoordelijk voor zijn. Alle projecten en werkzaamheden gaan door, onder voorwaarde dat gezondheid, veiligheid en kwaliteit geborgd zijn. Ook lopende en geplande aanbestedingen gaan zo veel mogelijk gewoon door, als de planning dat toelaat. Voor onderdelen die normaal fysiek plaatsvinden komen andere vormen in de plaats, zodat er zo min mogelijk vertraging optreedt. Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de marktpartijen blijven samen de situatie monitoren en volgen de actuele richtlijnen en adviezen van het RIVM.

Lees hier de hele berichten van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

corona
© rijksoverheid

Tegemoetkoming inschrijfkosten bij aanbestedingen Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf vergoedt voortaan een deel van de inschrijvingskosten van een aanbesteding als het onvermijdelijk is dat inschrijvers hiervoor aanzienlijke kosten moeten maken. De handreiking ‘Tegemoetkoming inschrijvingskosten’ maakt inzichtelijk wanneer een tegemoetkoming aan de orde is en wat de hoogte hiervan is. De handreiking bevat handvatten voor het bieden van deze tegemoetkoming. Ook moet de handreiking de bewustwording over het onderwerp vergroten en de afweging om te komen tot een tegemoetkoming verder uniformeren.

Lees hier het hele bericht

geld
© mediatheek

Rijkswaterstaat en marktpartijen maken samen werk van een vitale infrasector

Op 3 maart 2020 is het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is opgesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met de markt en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Om te groeien naar een klimaat neutrale en circulaire uitvoering van projecten en maximaal gebruik te maken van digitalisering, is een brede transitie nodig in de infrasector. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in nieuwe projecten ervaringen op te doen met nieuwe samenwerkings- en contractvormen, doorontwikkeling van lopende pilots en door kennis te vergroten via onderzoek. Deze aanpak moet leiden tot een betere verdeling en beheersing van risico’s in grote en complexe projecten. Maar ook tot grotere financiële zekerheid van bedrijven en betere financiële voorspelbaarheid van projecten voor Rijkswaterstaat als opdrachtgever.

Lees hier het hele bericht

samenwerken
© mediatheek

Eerste werkschip door nieuwe sluis Eefde

Op 18 maart 2020 om 09.00 uur voer het eerste schip door de nieuwe, tweede sluis in Eefde. Tijdens het testen met water in de kolk zijn er met een werkschip diverse scenario’s nagebootst. Deze geplande schutting is onderdeel van een lange testperiode. Voordat er water in de kolk stond zijn alle onderdelen al droog getest. Dat gebeurt nu opnieuw, mét water. Dat moet ervoor zorgen dat als de echte schepen gebruik maken van de sluis er geen problemen of storingen optreden. Met de nieuwe sluis heeft het Twentekanaal twee toegangspoorten en kunnen grotere schepen het kanaal bereiken.

Lees hier het hele bericht

werkschip eefde
© rws

Minister Cora van Nieuwenhuizen opent EXPO A16 Rotterdam

Op 6 maart 2020 is de Expo A16 Rotterdam officieel geopend door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het belevingscentrum krijgen bezoekers een bijzonder kijkje achter de schermen bij de aanleg van de nieuwe snelweg. De nieuwe 11 km lange, energie neutrale snelweg verbindt de A16 bij het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De A16 Rotterdam gaat in 2024 open voor verkeer. De Expo A16 Rotterdam is te vinden aan de rand van het Lage Bergse Bos.

Lees hier het hele bericht

In navolging van de RIVM-richtlijnen rondom het coronavirus heeft de projectorganisatie besloten de Expo A16 Rotterdam vanaf vrijdag 13 maart (tot nader bericht) tijdelijk te sluiten.

Van Nieuwenhuizen A16
© RWS

Meer tevredenheid over communicatie en informatie nieuwe zeesluis IJmuiden

Elk half jaar onderzoekt Rijkswaterstaat de tevredenheid over de informatie en communicatie van het project nieuwe zeesluis IJmuiden. Na een lichte daling van de tevredenheid in 2019, is deze sindsdien weer gestegen. Omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen gaven Rijkswaterstaat een 7,4 (was een 6,8) en het aannemersconsortium OpenIJ scoort nu een 6,8 (was een 6). Ook de beeldvorming en de houding van mensen ten opzichte van het project zijn positiever. Het gaat dan vooral om zaken als bereikbaarheid, vertrouwen in de uitvoering, gevolgen voor de lokale economie en werkgelegenheid. In de informatievoorziening waardeerden gebruikers vooral de inzet van video en time lapse.   

Lees hier het hele bericht

Zeesluis IJmuiden
© RWS

Renovatie Herman Gorter complex: gebouw HG 5 wordt energieneutraal

Het gebouwdeel Herman Gorterstraat 5 (HG 5) van het Herman Gorter complex in Utrecht wordt volledig energieneutraal. Het pand van het Rijksvastgoedbedrijf stijgt hiermee van energielabel B naar A++++. Dat bewijst dat van drie gedateerde kantoorgebouwen uit de jaren ’90 één modern en zeer duurzaam energieneutraal rijkskantoor te maken is. Dit is het eerste te renoveren rijkskantoor waarbij de ambitie ‘energieneutraal’ bij de aanbesteding aan de markt is meegegeven en dat ook daadwerkelijk in de uitvoering gaat. Energiebesparende en energieopwekkende maatregelen bepalen samen de energieneutraliteit. Na de renovatie van in totaal 37 duizend m2 biedt het complex plaats aan ongeveer 2.000 medewerkers. Oplevering is gepland in 2023.

Lees hier het hele bericht

Herman Gorter Complex
© RVB

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl