Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Geen belasting over spaargeld tot € 440.000

Kabinet: rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengen

De ministerraad heeft ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Daarmee wordt een tijdelijke verlenging mogelijk van de geldigheid van het rijbewijs van 75-plussers. Het gaat om mensen die bij het CBR tijdig de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs hebben ingediend, maar waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of al is verlopen door de lange wachttijden bij het CBR. 

Kabinet: rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengen

Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk een bedrag van 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Vanaf maandag 9 september 2019 kunnen er opnieuw voorstellen worden aangemeld. 

Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Meer balans in internationalisering hoger onderwijs

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Om meer balans te brengen, wil het kabinet de regels voor het aanbieden van niet-Nederlandstalig onderwijs herzien, het minimale instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten verhogen en de mogelijkheid voor een capaciteitsbeperking (numerus fixus) voor anderstalige trajecten van opleidingen invoeren. 

Meer balans in internationalisering hoger onderwijs

Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling

De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel om gedeeltelijk verblijf in een instelling beter te regelen. Er gaat per 1 januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel overbodige administratie. Al het papierwerk is nu nog een reden voor veel zorgaanbieders om deze plekken niet aan te bieden. 

Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl