Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020

Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020

Nederland houdt zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt. Na jaren van hoogtij vlakt de economische groei weliswaar af. Maar met groeipercentages van 1,8% dit jaar en 1,5% in 2020 toont de Nederlandse economie zich vooralsnog robuust. Dat staat in de Miljoenennota 2020 die minister Hoekstra aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020

Belastingplan 2020: werken wordt lonender en kabinet maakt direct werk van Klimaatakkoord

Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Ook wordt direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Dit staat in het pakket Belastingplan 2020.

Belastingplan 2020: werken wordt lonender en kabinet maakt direct werk van Klimaatakkoord

Troonrede

Koning Willem-Alexander heeft in de Ridderzaal de troonrede uitgesproken.

Troonrede 2019

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl