Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook vooral nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuis komen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurt vandaag haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021.

Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen.

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn

Door nieuwe afspraken tussen de landen in het stroomgebied van de Rijn worden de rivieroevers nog beter bestand tegen wateroverlast en wordt de waterkwaliteit verder verbeterd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe vandaag tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam een slotakkoord bereikt. 

Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn

Uitspraak Raad van State over Unierecht oud-Nederlanders

Op 12 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak waarin de vraag centraal staat of het automatische verlies van het Nederlanderschap zoals omschreven in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in strijd is met het Unierecht. Dit geldt voor een specifieke groep oud-Nederlanders.

Uitspraak Raad van State over Unierecht oud-Nederlanders

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl