Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer regio’s met maatregelen om het coronavirus in te dammen

Meer regio’s met maatregelen om het coronavirus in te dammen

Het kabinet kondigt in nauwe samenwerking met 8 veiligheidsregio’s extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gaan in op zondag 27 september, 18:00 uur.

Meer regio’s met maatregelen om het coronavirus in te dammen

Kabinet komt tegemoet aan wens Tweede Kamer handhaving Coronamaatregelen

In september heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet gevraagd de regelgeving dusdanig aan te passen dat boetes voor overtredingen van de anderhalve metermaatregel en het verbod op groepsvorming niet langer in de justitiële documentatie op worden genomen. Het kabinet heeft vandaag besloten deze wijziging, met terugwerkende kracht, in te voeren.

Kabinet komt tegemoet aan wens Tweede Kamer handhaving Coronamaatregelen

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl