Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte

Voer de komende jaren geen bezuinigingen of belastingverhogingen door om de staatsschuld actief naar beneden te krijgen. Maar ga in deze onzekere tijd ook geen extra structurele uitgaven doen of structureel de belastingen verlagen als daar geen bezuinigingen of lastenverzwaringen tegenover staan. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de Studiegroep Begrotingsruimte doet.

Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl