Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland

Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland

Het kabinet heeft met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. De bevolkingsaantallen groeien, er ligt een grote opgave voor meer woningen en investeren in infrastructuur blijft nodig.

Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland

Selectie wiettelers in afrondende fase

Op 3 december 2020 zal de loting plaatsvinden voor aspirant wiettelers die een aanvraag hebben ingediend om legaal wiet te mogen produceren. Hiermee bevindt de selectie van wiettelers in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen (het zogenoemde wietexperiment) zich in een afrondende fase. 

Selectie wiettelers in afrondende fase

Mogelijk nieuwe informatie over Opzet Grove Schuld naar Tweede Kamer gestuurd

Gedupeerde ouders van de problemen met de Kinderopvangtoeslag hebben eerder aangegeven dat ze vaak niet wisten waarom ze het stempel Opzet Grove Schuld (OGS) hebben gekregen en of niet werden geholpen met hun problemen. Daarom is daar onderzoek naar gedaan. Daarbij is informatie boven tafel gekomen die door staatssecretaris Van Huffelen naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Mogelijk nieuwe informatie over Opzet Grove Schuld naar Tweede Kamer gestuurd

Rekenregels vanaf 1 januari 2021

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. 

Rekenregels vanaf 1 januari 2021

Meer ruimte voor de fiets door meer en innovatievere fietsenstallingen bij stations

De komende jaren gaat bij nog eens zesenveertig stations de schop in de grond voor meer en innovatievere fietsenstallingen. Minder gehannes om een vrij plekje te vinden, en daarmee een makkelijkere aansluiting op de bus of de trein. Daarmee gaat Nederland van 500.000 naar 600.000 stallingsplaatsen. 

Meer ruimte voor de fiets door meer en innovatievere fietsenstallingen bij stations

Betere bescherming van hoogwaardige kennis

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen om de kennisveiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap te verbeteren aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Betere bescherming van hoogwaardige kennis

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl