Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Van Nieuwenhuizen: 165 miljoen euro naar veilige wegen en fietspaden

Van Nieuwenhuizen: 165 miljoen euro naar veilige wegen en fietspaden

Bijna 190 gemeenten, alle provincies en twee waterschappen ontvangen samen 165 miljoen euro voor het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Nieuwenhuizen: 165 miljoen euro naar veilige wegen en fietspaden

Akkoord over duurzame mosselvisserij en natuurherstel Waddenzee

Om natuurlijke mosselbanken meer ruimte te geven, en daarmee de natuur te herstellen, is afgesproken om de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs terug te brengen. Doel  is om in 2029 de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee geheel beëindigd te hebben.

Akkoord over duurzame mosselvisserij en natuurherstel Waddenzee

Versterking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

Op 7 december 2020 ondertekenden staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een bestuursakkoord om samen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken.

Versterking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl