Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen

18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen

Sinds 18 zijn 409 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 2460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen

Ontslagaanvraag minister voor Medische Zorg

De minister voor Medische Zorg, mr. drs. B.J. Bruins, heeft donderdag 19 maart 2020 Koning Willem-Alexander verzocht hem ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg. De Koning heeft dit ontslag op de meest eervolle wijze verleend.

Ontslagaanvraag minister voor Medische Zorg

Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar.

Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus

Steun voor voedselbanken in deze tijd van groot belang

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van SZW en het ministerie van LNV met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken. 

Steun voor voedselbanken in deze tijd van groot belang

Vanaf donderdag 19 maart 2020 18.00 uur verscherpen de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen

Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Nederland sluit de grenzen voor mensen van buiten Europa

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren.

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl