Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Commissie Letschert: Strafrechtketen, sla handen ineen voor ferme stap vooruit

De strafrechtketen moet de handen ineen slaan om in de volle breedte een ferme stap vooruit zetten. Bovenal dat maakt het mogelijk om het nieuwe Wetboek van Strafvordering straks succesvol in te voeren en samen de kansen te benutten.

Commissie Letschert: Strafrechtketen, sla handen ineen voor ferme stap vooruit!

Afbouw gaswinning Groningen op schema

De gaswinning uit het Groningenveld kan in het gasjaar 2021/2022 verder naar beneden naar 3,9 miljard kuub. Hiermee ligt de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld op schema. Vanaf het voorjaar van 2022 is naar verwachting in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit Groningen.

Afbouw gaswinning Groningen op schema

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking tot Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1), gebruik maakt van zijn bevoegdheid vergoeding te verstrekken voor kosten waarvan de rechtmatigheid niet is verantwoord.

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl