Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 32 miljoen euro voor innovatief onderzoek in zes nieuwe Perspectief-programma’s

32 miljoen euro voor innovatief onderzoek in zes nieuwe Perspectief-programma’s

Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.

32 miljoen euro voor innovatief onderzoek in zes nieuwe Perspectief-programma’s

Minister Van Nieuwenhuizen maakt bouw waterstofschip mogelijk

Waterstof als aandrijving voor binnenvaartschepen. Om die ontwikkeling aan te jagen trekt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 4 miljoen euro uit voor de bouw, ontwikkeling en het in de vaart brengen van het eerste binnenvaartvrachtschip in Nederland dat wordt aangedreven door waterstof. 

Minister Van Nieuwenhuizen maakt bouw waterstofschip mogelijk

Erfgoedcentrum Batavialand krijgt functie als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot

Erfgoedcentrum Batavialand krijgt de functie van Nationaal Scheeps-archeologisch Depot toegewezen. Daarvoor doet minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een investering van eenmalig € 5,04 miljoen euro en € 0,4 miljoen euro per jaar voor de aanwijzing van Erfgoedcentrum Batavialand als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot en het beheer van de maritiem-archeologische rijkscollectie. 

Erfgoedcentrum Batavialand krijgt functie als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl